Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter,  en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Ambulant akutteam (AAT) er fylkesdekkende, og har arbeidssted på Granli. Seksjonen har 23 årsverk som består av psykiater, psykologspesialister, psykologer, spesialutdannede sykepleiere, sosionom og vernepleier. Overleger i bakvaktsordning på kveld og helg. 

AATs funksjon er å tilby behandling med minst mulig inngrep i pasientens liv, med støtte av egne valg og mestring, og i samhandling med pårørende og øvrig nettverk. AAT er en tverrfaglig enhet som har til oppgave å vurdere alle henvisninger til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, og som alternativ til akuttinnleggelse gi korttids intensiv poliklinisk og/ eller hjemmebehandling. Dette innebærer vurdering av symptom- og funksjonsnivå, samt psykososiale forhold som grunnlag for å beslutte og iverksette relevante tiltak.

AAT har åpningstid alle dager fra kl. 08.00 -22.00 

Vi søker nå ny seksjonsleder til denne spennende seksjonen.

       

Arbeidsoppgaver

 • Det helhetlige ansvar for seksjonens pasientbehandling, arbeidsmiljø, resultatoppnåelse, og kvalitetsforbedring
 • Deltakelse i videreutviklingen av tjenesten i tett samarbeid med andre aktører i akuttkjeden samt kommunale samarbeidspartnere
 • Seksjonsleder vil inngå i DPSets ledergruppe og ha avdelingssjef som sin nærmeste overordnede

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis etter en spesialist (overlege eller psykologspesialist), men søkere med minimum 3-årig høyskoleutdanning og relevant tilleggsutdanning kan komme i betraktning
 • Erfaring fra og dokumenterte resultater innen ledelse er et sterkt ønske, men klinikere med ønske om å bli leder oppfordres også til å søke
 • God kjennskap til lovverk, veiledere og retningslinjer
 • Autorisasjon
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk, men også nytenkende
 • Evne til å prioritere oppgaver
 • Løsningsorientert og tilpasningsdyktig
 • Teamorientert, men selvstendig
 • Utstrakte samarbeidsevner
 • Evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i effektfull faglig ledelse
 • Evne til oversikt over og formidling av virksomhetens formål, mål og forbedringspotensial
 • Gjennomføringsevne
 • God organisasjonsforståelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Deltakelse i den både krevende og spennende videreutvikling av akuttkjeden og DPSet
 • Lederutvikling

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41306568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ambulant Akutteam (AAT), DPS Vestfold
Taranrødveien 47
3171 Sem