Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak. Klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år og består av syv avdelinger.

Vi har ledig en fast stilling ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer. Den som tilsettes vil få mulighet til å rotere til andre avdelinger, slik at kravene til spesialiteten gastroenterologi blir oppfylt. 

Avdelingen består av sengepost med 16 senger, gastroenterologisk undersøkelseslaboratorium (Gastrolab) med stor endoskopisk aktivitet, konsultasjonspoliklinikk samt en egen dagpost hvor det utredes og behandles pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer og leversykdommer.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter
 • Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid
 • Bidra i undervisning av medisinstudenter og studenter i helsefag
 • Bidra i avdelingens forskningsaktivitet
 • Bidra i Klinikkens fagutviklingsarbeid gjennom arbeid med faglige prosedyrer etc.
 • Deltakelse i indremedisinsk vaktordning
 • Avhengig av endoskopisk kompetanse kan noe av tjenesten foregå ved Gastrolab.,Medisinsk avdeling ved Orkdal sykehus.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger
 • Gode muligheter for forskning og undervisningsarbeid
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Gunnar Qvigstad
Tittel: Overlege og avdelingssjef ved fordøyelse- og leversykdommer
E-post: Gunnar.Qvigstad@stolav.no
Navn: Kristin Andersen Walle
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 92060979
E-post: Kristin.andersen.walle@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim