Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi får ledig:

  • 1 x 100 % fast stilling for overlege i spesialiteten lungesykdommer. Tiltredelse 01.05.2023 evt. etter avtale.

Lungeseksjonen, Kristiansand har 7 overlegestillinger, den ene blir ledig fra våren-23. Vi er spesialister i indremedisin og lungemedisin og arbeider alle som generelle lungeleger. I tillegg har vi fordelt interessefeltene slik at 2-3 av oss har spesielt ansvar for oppgaver som medikamentell tumorrettet behandling, langtidsmekanisk ventilasjon, interstitiell lungesykdom, biologisk astmabehandling, cystisk fibrose, oppfølging av lungetransplanterte, tuberkulose, mm.

Vi arbeider tett sammen i hverdagen og diskuterer pasienter fortløpende. Vi legger vekt på å holde seksjonen faglig oppdatert og oppnå gode resultater bedømt på nasjonale parametre. Godt arbeidsmiljø og gjensidig støtte er viktig for å få dette til.

Seksjonen har 2 LIS3 stillinger til spesialiteten lungesykdommer som kan oppnås på Sørlandet sykehus Kristiansand og flere LIS2 stillinger, de siste som ledd i årlig rotasjon mellom seksjonene på indremedisinsk avdeling for å få dekket indremedisinske læringsmål.

Seksjonen har godt innarbeidede ukentlige lokale MDT-møter for lungekreftpasienter og røntgendemonstrasjoner for ikke-maligne problemstillinger. Det er etablert samarbeidsmøter med revmatologisk seksjon for pasienter med lungeaffeksjon. I tillegg ukentlige regionale MDT-møter for lungekreftpasienter og månedlige ILD-møter med Rikshospitalet.

På internundervisningen, som er godt strukturert slik at LIS2/3 får dekket læringsmål, deltar også overlegene. 

Lungeseksjonen har sengepost med 16 senger, i tillegg visitt på lungepasienter på medisinsk intermediær enhet og intensiv daglig.
Seksjonen har full respirasjonsfysiologisk laboratorium med stor aktivitet, poliklinikk med 7000 polikliniske konsultasjoner, blant annet 400 bronkoskopier og mer enn 100 EBUS årlig. Seksjonen utreder lungekreft og gir medikamentell behandling. Strålebehandling og oppfølging via lindrende team gis på Senter for Kreft ved SSK.

Lungeseksjonen er seksjon i Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand som tilbyr fullt utdanningsløp i indremedisin. Det er ansatt spesialister i alle grenspesialiteter. Det er egen kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Deltakelse i avdelingens vakt må påberegnes, som tertiærvakt i indremedisinsk 18-delt vakt eller som tilstedevakt i 11-delt arbeidsplan.
  • Internundervisning

Kvalifikasjoner

  • Vi søker spesialist i lungesykdommer, LIS med påbegynt utdannelse vil bli vurdert.
  • Søker må ha norsk autorisasjon og godkjent LiS1-tjeneste, og må beherske norsk, skriftlig og muntlig. 
  • Forskningskompetanse er ønskelig. 

Personlige egenskaper

  • Vi søker en person med gode samarbeidsevner, som er faglig oppdatert og interessert.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Rita Helleren
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 03 84 13
Navn: Guri Hoven
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 38 07 33 15
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Lungeseksjonen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image