Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Avdelingen har et etablert samarbeid med egen forskningsseksjon, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Universitetet i Oslo.

Seksjon ruspoliklinikker er landets største ruspoliklinikk, lokalisert på Ullevål sykehus, Mortensrud og Vøyensvingen/Iladalen og Dalsbergstiens hus. Vi gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 15 år med rusmiddelproblemer og til deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spill. Vi har et nært samarbeid med førstelinjetjenesten og annen spesialisthelsetjeneste. TSB er et fagfelt i utvikling og vi jobber kontinuerlig med å øke vår kompetanse. Våre aktuelle satsingsområder inkluderer Motiverende intervju, gruppeterapi, EMDR, smertebehandling, Asperger syndrom, samt kartlegging og vurdering av kognitiv fungering.

Flere av våre erfarne, dyktige overleger skal i overlegepermisjon kommende år og vi søker derfor etter legespesialist som kan vikariere i deres sted. Dette innebærer at man ansettes i seksjonen, og gjennom vikariatet arbeider i ulike enheter, samtlige lokalisert på Ullevål sykehusområde. På denne måten vil man erverve erfaring og kunnskap både fra ordinær ruspoliklinikk og fra LAR-poliklinikk. Stillingen vil til enhver tid være knyttet til tverrfaglige behandlingsteam bestående av psykologfaglige, helsefaglig og sosialfaglig spesialister. Leger med kort tid igjen av sin spesialisering oppfordres også til å søke.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Være medisinskfaglig ansvarlig for pasienter tilknyttet den til enhver tid aktuelle ruspoliklinikken.
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser i henhold til nasjonale veiledere, retningslinjer, pakkeforløp og forskrifter.
 • Være tydelig støtte for øvrig personale i pasientbehandlingen.
 • Delta i videreutvikling av enhetenes pasienttilbud i tett samarbeid med det tverrfaglige teamet og øvrige spesialister.
 • Utstrakt samarbeid med ulike aktører innen førstelinjen og øvrig spesialisthelsetjeneste. 
 • Veiledning /internundervisning.                

Kvalifikasjoner

 • Søker bør ha norsk spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin eller psykiatri. Andre spesialiteter vil også bli vurdert.
 • Søkere som er i slutten av sitt spesialiseringsforløp oppfordres også til å søke.
 • Vi ønsker søkere med variert klinisk erfaring og interesse for fagfeltet.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt.

Personlige egenskaper

 • Interesse for og ønske om å jobbe med seksjonens målgruppe, som er bred og variert.
 • Fleksibilitet og robusthet i møte med en travel hverdag og komplekse problemstillinger.
 • Gode samarbeidsevner, vilje og evne til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet i forhold til anerkjente behandlingsmetoder, individuelt og i tverrfaglig team.
 • Struktur, orden og stor arbeidskapasitet.
 • Ønske om å bidra til faglig utvikling både på enhets- og seksjonsnivå, med mål om stadig bedre pasientbehandling.
 • Bidra til positivt arbeidsmiljø.      

Vi tilbyr

 • Et særegent vikariat som vil gi bred innsikt, erfaring og kompetanse i poliklinisk rusbehandling.
 • En arbeidsplass med fokus på høy faglig kvalitet.
 • Stillingen er godt egnet for fastleger som trenger sykehusåret til spesialisering i allmennmedisin.
 • Deltagelse i seksjonens legenettverk; samarbeid og kompetanseutveksling med erfarne kolleger innen rus- og avhengighetsmedisin.
 • Dagarbeid, men noe vaktbelastning må påregnes (bakvakt ved Seksjon Ung og Seksjon Voksen).
 • God opplæring, og gode muligheter for kurs og videreutdanning.
 • Kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet
 • Lønn etter avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kine Haugen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91838656
Arbeidssted
Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo