Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bli fastlege i Lillestrøm kommune!

Lillestrøm kommune har en ledig fastlegehjemmel ved Sørumsand legesenter.
Sørumsand legesenter er et veldrevet legesenter med seks fastlegehjemler, og en god blanding av erfarne leger og yngre leger. Senteret er bemannet med stabilt og dyktig helsepersonell. Legesenteret har flotte, nye lokaler. Det benyttes WebMed journalsystem og Convene betalingsterminal. Det er gangavstand til togstasjon, med forbindelse til Oslo og Lillestrøm. Hjemmelen har rundt 1070 pasienter på sin liste, med listetak på 1200. Listetak kan justeres ned hvis ønskelig.

Legesenteret er organisert som aksjeselskap, hvor alle legene er partnere. Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets interne samarbeidsavtale.

Det foreligger ingen kommunal bistilling knyttet til hjemmelen. Lillestrøm kommune har stor interkommunal legevakt, men legevaktsarbeid er for tiden frivillig for fastleger.  

Kommunen legger til rette for ALIS, og kan skaffe veileder, utdanningsplan og gi økonomisk støtte til gjennomføring av kurs og andre aktiviteter i forbindelse med spesialiseringen. Det gis også kompensasjon for redusert produktivitet i årene man er ALIS. Kommunen har egen rådgiver for leger i spesialisering som følger opp den enkelte ALIS.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. 
Arbeidsoppgaver
- Generelle allmennmedisinske oppgaver
- Drift av legesenteret i samarbeid med de andre legene
- Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid hvis ønskelig


Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
- Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter egen     avtale med kommunen.
- Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
- Erfaring fra allmennmedisin i Norge vektlegges

Personlige egenskaper
- Gode samarbeidsevner
- Høy faglig kompetanse
- Høy motivasjon og engasjement
- Interesse for drift av legesenter
- Personlig egnethet vektlegges
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nenad Ilic
Tittel: Fastlege ved Sørumsand legesenter
Telefon: 450 99 007
Navn: Kari Lines
Tittel: Rådgiver
Telefon: 952 17 699
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4593932854
Arbeidssted
Sørumsand legesenter
Blakerveen 37
1920 SØRUMSAND