Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker DEG som ønsker å lære mer om fødselshjelp og kvinnesykdommer

Vi ønsker å ta din utdannelse på alvor. Vår utdanningsansvarlige overlege og seksjonsleder for LIS jobber hardt for å sikre at du får en god faglig progresjon. Ved internt opprykk, blir det ledig vikariat.

Ved Sykehuset Østfold er det cirka 2 900 fødsler årlig. Pasientene kommer hovedsakelig fra Østfold (inkl. Ås, Vestby, Frogn).  Seksjonen har 9 fødestuer og 30 barselrom. Den har i tillegg observasjonspost for gravide med 9 senger og egen gynekologisk sengepost med 9 senger.

Kvinneklinikken er en av landets 6 største og har virksomhet på 2 steder, Moss og Kalnes. Det er poliklinisk virksomhet med omtrent 26 500 konsultasjoner årlig. Poliklinikken består av fødepoliklinikk, barselpoliklinikk, urodynamisk poliklinikk, gynekologisk poliklinikk og akutt føde/gyn poliklinikk. Det er stor elektiv operasjonsvirksomhet. Dagkirurgi foregår i Moss. Avdelingen har 13 leger i spesialisering og 18 spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Arbeidsoppgaver

 • Gynekologisk seksjon
 • Føde/barsel seksjon
 • Poliklinikk
 • Ø.hjelps mottak
 • Elektiv og akutt kirurgi
 • Deltagelse i avdelingens undervisning, supervisjon av LIS
 • Rapportere og dokumentere i henhold til gjeldende lov og prosedyre
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert og ta i bruk ny teknologi
 • Bidra til kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid, fagutvikling og forskning
 • 9-delt vaktordning med 3 leger tilstede (primærvakt, sekundærvakt og tertiærvakt)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1
 • Relevant erfaring og kompetanse fra arbeid innenfor fagfeltet er en fordel, men ikke et krav
 • Søker må ha norsk autorisasjon 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med arbeid i team så vel som selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Samarbeidsorientert, strukturert og løsningsorientert
 • Det forutsettes ar søker behersker norsk/skandinavisk språk godt, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø, dyktige medarbeidere, bredt og variert pasientgrunnlag
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Linde
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 477 08 894
E-post: xarmoe@so-hf.no
Arbeidssted
Kvinneklinikken
Kalnesveien 300
1714 Grålum