Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du bli psykiater?
Brenner du for å gi gode tjenester til pasienter med psykiske lidelser – så er vi på jakt etter deg!

Vi har et spennende fagmiljø
som gir gode muligheter for faglig utvikling og som verdsetter personlig
engasjement i faget.

Vi ved Haugesund sykehus og Haugaland DPS tilbyr sammen en
delt praksis som gir god breddekompetanse hvor du gjennom spesialiseringsløp
kommer til å være del av et fagmiljø som gir deg erfaring med tett samarbeid
med psykologer i vakt, samarbeidsflaten mellom psykisk helsevern og somatikk,
ambulant virksomhet m.m.

I Helse Fonna kan vi tilby spesialiseringsløp som dekker alle praksiskrav for å bli spesialist i psykiatri, da både med henblikk på tjenestesteder og veiledning.                 

Lege i spesialisering ansattes i fast stilling gjennom hele utdanningsløpet, og går over til fast overlegestilling når spesialisering er fullført.

Fagmiljøet vårt er robust og innovativt. Flere av våre
kollegaer har formell forskerkompetanse, og bidrar i utvikling av nye
behandlingstilbud. Vi kan gi deg et komplett spesialiseringsforløp lokalt. Spesialiseringsforløpet
har en struktur med felles undervisning på tvers av sykehus og DPS`er i Helse
Fonna, et undervisningsopplegg som vi har fått gode tilbakemeldinger på. Vi har også ukentlig undervisning lokalt, tilpasset de lokale læringsmålene og vi er opptatt av å skape et godt læringsmiljø.

Haugesund ligger sentralt plassert på Vestlandet med kort vei til vakre naturopplevelser på havet og i fjellet. Byen har et rikt kulturliv med kjente festivaler som Sildajazz og filmfestivalen. Regionen er sterk på maritim virksomhet, og her finner du solide næringslivsaktører, gründere og store statlige instanser som Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Høyskolen på Vestlandet har to campus i vårt område, Haugesund og Stord. De tilbyr utdannelse innen helsefag, økonomi/administrasjon, HMS, ingeniør og sjøfart. 
Vi har kort vei til storbyene Bergen og Stavanger, og vår lokale flyplass har gode forbindelser med daglige avganger til inn- og utland.

Intervju og ansettelser kan  gjennomføres fortløpende i utlysningsperioden.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgaver omfatter post og poliklinisk arbeid samt deltaking i vaktordning.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg på høgt nivå, B2.

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • Være en god teamarbeidar
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Endre Bø Blindheim
Tittel: Avdelingsoverlege, DPS
Telefon: +4795244057
Navn: Marit Myklebust
Tittel: Avdelingsoverlege, Spesialisert behandling
Telefon: +4793276761
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Fonna
Postboks 2170
5504 HAUGESUND
Søk på stillingen