Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nåværende innehaver planlegger å avslutte sin praksis primo 2023 p.g.a. alder. Hjemmelen har et listetak på 1500 pasienter. Listen fordeles på to leger dersom ønskelig. Praksisen er veldrevet som næring, lokalisert i Breidablikkgata 149 i hjertet av Haugesund sentrum. Leieavtale har varighet ut august 2023. Ved avsluttet leieavtale vil hjemmelen kunne flyttes. Lokalitetene er relativt nyrenoverte og med plass til inntil tre leger (i dag solopraksis). Dyktig hjelpepersonell. CGM journalsystem. Lett tilgjengelig og med gode parkeringsforhold.  For nærmere informasjon kontakt:
  • Fastlege/hjemmelsinnehaver Svein Gisle Apeland tlf. 52806060 /e-post: kanape@online.no;
Vi søker for begge hjemler:
  • Lege med norsk autorisasjon, som har gjennomført LIS1 og som ønsker å gå videre med allmennmedisin, har genuin interesse for mennesker, som kan kommuniserer med alle på norsk, er systematisk, strukturert og med høy faglig integritet samt evner å jobbe under press. Krav om politiattest til stillingen/hjemmelen.
Vi kan tilby:
  • En jobb med kontinuitet i kontakt med pasienter og tidvis også hele familier over tid
  • Godt faglig fastlegemiljø med 33 andre fastleger
  • Lokalisert nær Haugesund Sjukehus helse Fonna
  • Vakter på en veldrevet, interkommunal legevakt med 2 leger på vakt sammen med dyktig hjelpepersonell
  • ALIS-avtale med praksiskompensasjon og dekning av utgifter til obligatoriske kurs/kompetanseheving i spesialiseringsløpet
  • Oppstartstilskudd kr 200 000 ved avtaleinngåelse og kr 100 000 etter ett års drift.
For nærmere informasjon, kontakt helsesjef Tone B. Steinsvåg,  tlf. 91382501/ e-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no;

Søknad med CV merkes “Breidablikk”  og sendes : postmottak@haugesund.kommune.no;  Søknadsfrist : 05.01.23
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktperson
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 913 82 501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Breidablikk
Send søknad på mail
Arbeidssted
Breidablikk legekontor
Breidablikgata 149
5527 HAUGESUND