Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du deg en faglig utfordrende jobb på en super arbeidsplass med kvalitetsbevisste og morsomme kollegaer – fast kommunal ansettelse med trygge og forutsigbare rammer og dagarbeidstid med fleksitid ? Da bør du se til Sigdal!
 
Fast 70 % sykehjemslegestilling ledig fra 1.1.2023 eller etter nærmere avtale

Arbeidstid: Primært Mandag, tirsdag og torsdag, eventuelt etter nærmere avtale. Mulighet for fleksibel bunden/ubunden tid etter nærmere avtale.

Om arbeidstedet: Sigdalsheimen er kommunens eneste sykehjem og ligger i Prestfoss sentrum og består opprinnelig av totalt 49 plasser, herunder en langtidsavdeling med 24 plasser, en skjermet enhet med 10 plasser og to korttidsavdelinger med henholdsvis 7 og 8 plasser. Herunder plasser for rehabilitering,  lindrende plasser og KØH plasser. Sykehjemmet driftes for tiden med 42 plasser totalt.

Kvalifikasjoner:
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege. Beherske norsk muntlig og skriftlig samt kjenne norsk lovverk.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1
 • Interesse for geriatri, demensomsorg og sykehjemsmedisin
 • Ønskelig med relevant godkjent legespesialitet, event under spesialisering/starte spesialisering i allmennmedisin
 • Personlig egnethet; faglig oppdatert, gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig, systematisk og strukturert, initiativrik og løsningsorientert, gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Beherske IKT verktøy/inneha god digital kompetanse.
Oppgaver:
 • Medisinskfaglig ansvarlig ved institusjonen
 • Pasientundersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av institusjonens beboere
 • Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kollegaer, samt pasient og pårørendesamtaler
 • Tverrfaglig samarbeid; Samarbeid med leder, sykepleiere/institusjonens helsepersonell, fastleger, hjemmetjenesten, tjenestetildeling og spesialisthelsetjenesten
 • Journalføring etter gjeldende lover og regler, vi bruker p.t fagprogrammet Gerica
 • Delta i fagutvikling og være pådriver for kvalitetsutvikling i tjenesten, herunder forsvarlig medisinering
 • Videreutvikling og ajourhold av faglige rutiner og prosedyrer for legetjenesten ved sykehjemmet
 • Veiledning av LIS1-lege (LIS1-lege er ved sykehjemmet en dag i uken)
 • Internundervisning
Vi tilbyr:
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet
 • Nettverk med kollegaer i legetjenesten
 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Du er med på å utforme tjenesten og stillingen
 • Mulighet for faglig utvikling, ved behov tilrettelegging for spesialisering, event for oppnåelse av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin for leger som allerede har spesialistgodkjenning
 • Fast kommunal ansettelse med de velferdsgoder som følger med jf gjeldende avtaleverk
 • Dagjobb med fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med fagansvarlig leder ved Sigdalsheimen Ester Ramstad på telefon 32 71 22 00, mail ester.nes.ramstad@sigdal.kommune.no eller Helse og sosialsjef Linda Torgersen, tlf. 917 34 810, mail linda.marie.torgersen @sigdal.kommune.no

Politiattest:
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetting slik Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 krever.

Søknad:
Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25.

Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Sigdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ester Nes Ramstad
Tittel: fagansvarlig leder
Telefon: 32 71 22 00
E-post: ester.nes.ramstad@sigdal.kommune.no
Navn: Linda Torgersen
Tittel: Helse og sosialsjef
Telefon: 917 34 810
E-post: linda.marie.torgersen@sigdal.kommune.no
Arbeidssted
Borgestubakken 2
3350 PRESTFOSS