Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Verdal kommune ved virksomhetsområde Institusjonstjenesten har ansvar for å tildele ledige fastlegehjemler. Verdal kommune har 4 private legesentre og 15 fastleger. 
Det utlyses en ledig hjemmel som fastlege ved Ørmelen Legesenter fra 1. mars 2023.
Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 800. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Ny lege må godta sentrets internavtale. 
 
Ørmelen Legesenter er et legefellesskap med fire legehjemler. De tre gjenværende legene er spesialister i allmennmedisin. Praksisen er sentrumsnær, veldrevet og velutrustet. Det er godt med parkeringsplasser utenfor legesentret. Foruten legene består staben av 3 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling. Sentret bruker WedMed journalsystem. 
 
Det er ønskelig med oppstart fra 1. mars 2023. Endelig dato avklares med legesenteret og kommunen. HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.  
 
For mer informasjon, ta kontakt med dagligleder ved Ørmelen legesenter Eirik Røvde Solberg tlf 740 75270, mobil  41314497 eller virksomhetsleder Unni Sellæg, tlf 47758917, e-post: unni.sellaeg@verdal.kommune.no

 
Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene. 
 
Arbeidsoppgaver: 
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste 
 • Kommunale allmennlegeoppgaver 7,5 timer per uke ved helsestasjonen 
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned  
 • Bidra til utvikling av legesenteret 
 • Kommunal organsiert øyeblikkelgi hjelp på dagtid
 
Kvalifikasjoner: 
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege 
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig 
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling 
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege 
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 
Søker må fremlegge politiattest før tiltredelse.
 
 
Personlige egenskaper: 
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste 
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig 
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen 
 • Personlig egnethet til pasientbehandling 
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter 
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt 
  
Vi tilbyr:
 • Et veldrevet legesenter, trivelig arbeidsmiljø med faglige og engasjerte medarbeidere.
 • Verdal kommune gir et individuelt tilskudd i tillegg til basistilskuddet til privat næringsdrivende leger. Tilskuddets størrelse avhenger av basistilskuddets størrelse og antall pasienter på lista. Basistilskuddet og individuelle tilskudd er til sammen for LIS 3 kr 998,- pr pasient og kr. 750,- pr pasient for spesialist. 
 • Dersom søker er under spesialisering tilbys nasjonal ALIS avtale.
 • Tilskudd til kjøp av hjemmel.
 • Driftsmodell er åpen for forhandlinger, men privat næringsdrift er å foretrekke.
 
 Avtale gjøres med kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk.
 
Søknad sendes på kommunens rekrutteringsmodul på nett: www.verdal.kommune.noinnen 15.01.2022
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Verdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eirik Røvde Solberg
Tittel: Daglig leder ved Ørmelen legesenter AS
Telefon: 74075270/41314497
Navn: Unni Sellæg
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 47758917
E-post: unni.sellaeg@verdal.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel
Arbeidssted
Ørmelen legesenter
Tangenvegen 5
7650 VERDAL