Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker medisinerstudenter med lisens/ leger til å vikariere for LIS sommeren 2023.

Vikarene vil fordeles på tre ulike sengeposter hvorav en psykoserehabiliteringspost, en akuttpost og en post for pasienter med blant annet affektive lidelser og spiseforstyrrelser.

Her vil du få jobbe sammen med gode kollegaer med flere ulike faglige utfordringer. Arbeidshverdagen er fleksibel og orienteres i hovedsak omkring pasientenes behov for god behandling.


All relevant dokumentasjon må lastes opp.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består i oppfølging av pasienter på sengepost og vaktarbeid under veiledning av erfaren LIS og overlege.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha midlertidig lisens for hele den aktuelle perioden. Opplys i søknaden når lisens forventes innvilget. Dette må kandidaten selv sørge for å få på plass i god tid før start.
 • Må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Arbeidet fordrer gode kommunikative ferdigheter, innlevelse ovenfor andre menneskers situasjon og psykiske helse.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Relevant opplæring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Mangfoldserklæring
Jæren DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Jæren DPS ønsker å legge til rette for  inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Kontaktperson
Navn: Linda M. Sviland
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: (+47) 51776900
Hjemmeside
Arbeidssted
Jæren DPS
Austbøvegen 16
4340 BRYNE