Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
100 % driftshjemmel i psykiatri for Vinderen sektor i Oslo. Ingen faste lokaler, men må etablesres i Vinderen sektor. Muligheter for etablering i spesialistfellesskap i Rosenberggata 3, 0356 Oslo.

Normtall 1050 pr. år i full avtale, hvori inngår utredning, diagnostikk, behandling og samarbeid med andre instanser, særlig Vinderen DPS.

Pliktig innrapportering til Norsk Pasienregister hvert kvartal.
Innføring av felles henvisningsmottak i Helse Sør-Øst fra 01.01.2023.

Krav til søker: Spesialist i psykiatri

Søknadsfrist 01.01.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Roger Raaen Pettersen
Tittel: Spesialist i psykiatri
Telefon: 47019766
E-post: rrpe@online.no
Arbeidssted
Roger Raaen Pettersen
0356 OSLO