Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å utforme et helt nytt fastlegekontor samlokalisert med legevakten? 

Som lege hos oss, vil du få mulighet til å bidra i arbeidet med å utvikle avdelingens faglige standard, og du vil få en gjeng med gode kollegaer. 
I november 2022  åpnet vi Campuslegene på Helsehuset. Vi søker nå etter den andre fastlegen, og kommer til å utvide til tre fastleger på sikt. I forbindelse med etableringen av nytt legesenter inviterer Ullensaker kommune legene ved det nye legesenteret til aktivt å jobbe med innovasjon av fastlegepraksis. Det innebærer å ta i bruk ny teknologi både for pasientbehandling og dialog samt å delta i arbeid for å forenkle samhandling med kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Vi holder til i moderne lokaler på helsehus bestående av medisinsk korttid og rehabiliteringsavdeling, kommunal ø- hjelpsavdeling, fysio- og ergoterapiavdeling i tillegg til interkommunal legevakt. 
 • Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin, og det legges til rette for spesialisering med ALIS-avtale
 • Du må like å jobbe i tverrfaglig team, hvor vi sammen blir best
 • Ledig: 100 % stilling som lege under spesialisering i allmennmedisin (ALIS- løp)

Arbeidsoppgaver
 • Kommunalt fastlønnet fastlege
 • Arbeidstid 37,5 t. pr. uke
 • Allmennpraksis
 • Liste på inntil 1000 pasienter
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1
 • Erfaring fra allmennmedisin er ønskelig
 • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du tar initiativ og er selvstendig 
 • Du er fleksibel og yter det lille ekstra
 • Du er positiv og har evne til nytenkning 
 • Du har vilje til, og ser verdien av, tverrfaglig samarbeid 
 • Du har stor arbeidskapasitet 
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli tillagt stor vekt 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Kommunale arbeidsvilkår 
 • God pensjonsordning
 • Vi har høyt fokus på kvalitet, kompetanse, kontinuerlig utvikling og godt miljø
 • Du får gode kolleger som er Modige, Endringsdyktige og Rause 
Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke uttømmende). Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Hansveen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47790688
E-post: marianne.o.hansveen@ullensaker.kommune.no
Navn: Trine Kjelbergvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 47756624
E-post: trine.kjelbergvik@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ragnar Strøms Veg 6
2067 JESSHEIM