Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssykehus, seksjon for PET og nukleærmedisin har ledig en 100% vikariat stilling som lege i spesialisering, LIS3, med tiltredelse snarest eller etter avtale.

Ved seksjon for PET og Nukleærmedisin består de daglige arbeidsoppgavene av å granske PET/CT-undersøkelser, konvensjonelle scintigrafiske undersøkelser inkludert SPECT/CT, gjennomføre ultralyd thyreoidea/parathyreoidea i sammenheng med scintigrafi, samt i å planlegge og gjennomføre radionuklidbehandlinger. I tillegg er deltakelse på MDT-møter og kommunikasjon med leger fra andre avdelinger en del av den kliniske hverdagen. I dag jobber to overleger og en LIS ved seksjonen. Stillingen er en dagstilling, uten arbeid på kvelder, netter, helger eller helligdager. Dette er for mange en svært ettertraktet stilling med tanke på utviklingen i fagfeltet og den gunstige arbeidstiden.

Her ved Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus har vi også gleden av å tilby en  spesialistutdanning av høy kvalitet, som dekker hele utdanningsløpet innenfor fagfeltet. Spesialistutdanningen vil foregå hovedsaklig ved seksjon for PET og Nukleærmedisin, i tillegg til et år i Avdeling for radiologi. Ved godkjent spesialitet, vil stillingen konverteres til legespesialiststilling.

Avdeling for Radiologi er stor med over 200 ansatte. Avdelingen består av hovedrøntgen på sykehuset Våland, med flere geografisk adskilte satellitter. Avdelingen disponerer et bredt spekter av radiologiske modaliteter og en moderne maskinpark, inklusive nukleærmedisin med PET-CT. Vi vil også få PET-MR når vi flytter inn i nytt og spennende sykehus på Ullandhaug ultimo 2024. Ved vår avdeling har vi et tett og godt samarbeid mellom nukleærmedisinere og radiologer.

Avdelingen har fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning, og har med sin forskningsplattform SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory), ambisjoner om å drive forskning innenfor fagfeltet PET og Nukleærmedisin i tillegg til radiologirelatert forskning og forskning mtp. utvikling med bruk av AI, maskinlæring og avansert bildediagnostikk. Avdelingen har pågående forskningsprosjekter og tilrettelegger for forskning, også for LIS3.

Avdelingen er forøvrig seksjonert i thoraxradiologi, onkologisk radiologi, hjerte-radiologi, øre-nese-hals radiologi, nevroradiologi, gastroradiologi, uroradiologi, gynekologisk radiologi, muskel- og skjelettradiologi, pediatrisk radiologi, bryst- og endokrinradiologi (BDS) og intervensjonsradiologi.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Seksjon for PET og Nukleærmedisin tilbyr full utdannelse innen nukleærmedisin.
 • Avdelingen tilbyr rotasjon innen alle aktuelle nukleærmedisinske fagområder.
 • Arbeidstiden er dagtid uten vakter.
 • Deltakelse på MDT-møter og internundervisning er en del av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring vektlegges.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan følge opp tildelte oppgaver.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • Punktlig og pålitelig.
 • Fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø i et fag i utvikling
 • Tverrfaglig fagfelt med nært samarbeid med andre klinikker
 • Høy fagkompetanse 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Torjan Magne Haslerud
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 40521258
E-post: torjan.magne.haslerud@sus.no
Navn: Siri Fagerheim
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 915 90 012
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi / Seksjon for NM/PET, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image