Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
En av våre dyktige kommuneoverleger går av med pensjon. Det er derfor ledig 100 % stilling som kommuneoverlege 2 i Ullensaker kommune. Det er tre kommuneoverleger i 100 % stilling i kommunen. Kommuneoverlegene er organisert som en stabsavdeling i staben til kommunaldirektør helsevern og sosial omsorg. Kommuneoverlege 1 er leder for stabsavdelingen. 

Arbeidsoppgaver
  • Medisinskfaglig rådgiver for helsetjenesten, øvrig administrasjon og politiske organer i kommunen. Dette inkluderer plan og utviklingsoppgaver, saksbehandling og forberedelse av saker til høringer og administrativ og politisk behandling.
  • Oppgaver tillagt gjennom lov eller instruks. I tillegg til oppgavene etter helse- og omsorgstjenesteloven omfatter dette oppgaver etter smittevernloven, folkehelseloven, beredskapslovgivningen og psykisk helsevern. Oppgaver i forhold til administrasjon av fastlegeordningen kan bli aktuelt.
  • Stillingen inngår i firedelt samfunnsmedisinsk beredskapsvakt i samarbeid med nabokommunen Nes. Vakten inkluderer smittevernansvar etter IHR-forskriften ved Oslo lufthavn Gardermoen (OSL). 
  • Arbeidsoppgavene fordeles mellom kollegene, og stillingen vil p.t. ha hovedvekt på beredskap, inklusive beredskap ved OSL i henhold til IHR-forskriften, psykiatri, miljørettet helsevern samt stedfortreder for smittevernoverlegen. Kommuneoverlegene tar del i hverandres funksjon og arbeidsoppgaver ved behov.
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Spesialist i samfunnsmedisin eller under spesialisering, fortrinnsvis planlagt ferdig spesialist i løpet av de neste 1-2 år
  • Det er ønskelig med allmennmedisinsk erfaring og erfaring fra jobb som kommuneoverlege
  • Stillingen krever gode norskkunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
  • Relevant erfaring og personlige egenskaper tillegges avgjørende vekt
  • Stillingen krever evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar
Vi tilbyr
Vi tilbyr et stimulerende miljø med gode og erfarne kollegaer, og en kommune i stadig vekst med et vidt spekter av samfunnsmedisinske oppgaver. Kommunen har søkt om godkjenning som utdanningsinstitusjon i samfunnsmedisin, og kommuneoverlege 1 er spesialist og professor i samfunnsmedisin.

Tiltredelse fra 1. mars 2023, eller så snart som mulig etter dette. Lønn etter avtale. 

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gunnhild Grimstad-Kirkeby
Tittel: Kommunaldirektør HS
Telefon: 922 68 131
E-post: Gunhild.Grimstad-Kirkeby@ullensaker.kommune.no
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege 1
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM