Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Saltdal kommune søker etter vikar for fastlege f.o.m. 20.02.2023 t.o.m. 07.01.2024.

Kommunen tilbyr 100 % kommunal stilling med bonusavlønning. Alternativt kan man velge å være privatpraktiserende fastlege. I så fall «null-avtale», hvor husleie og legens andel av driftsomkostninger settes lik driftstilskuddet, og egenandeler/refusjoner tilfaller legen. 

Vi har 6 fastleger med spesialitet i allmennmedisin, én av disse skal nå ha permisjon ett år. I staben er også to LIS1-leger.  På serviceavdelingen har vi eget bemannet laboratorium.

Arbeidsoppgaver
Stillingen omfatter kurativt arbeid og offentlige arbeidsoppgaver inntil 7,5 timer ukentlig. Ca. 15-delt deltakelse i Indre Salten legevakt, med bemannet legevaktsentral på Fauske, 30 km fra Rognan.

Fastlegen ivaretar en forholdsvis andel av Saltdal helsesenters fellesliste, for tiden 700 pasienter
Legekontoret har CGM Journal elektronisk journalsystem 

Kvalifikasjoner
Vi søker etter lege med norsk autorisasjon og fullført LIS1-tjeneste. Du må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter gammel ordning, jfr. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten § 3. Kommunen vil legge til rette for at spesialitet i allmennmedisin kan oppnås dersom du mangler dette.

Til stillingen kreves gode norskkunnskaper, tilsvarende bestått Bergenstest eller norskkurs for utenlandske leger etter nasjonale krav. 

Personlige egenskaper
  • vennlighet, høflighet, respekt for pasienter og medarbeidere. 
  • evne til samarbeid og gode kommunikasjonsferdigheter.
  • faglig nysgjerrighet, vilje til læring og utvikling.
Vi tilbyr
  • Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Kommunen har god barnehagedekning og er behjelpelig med å skaffe bolig
 
Annet:
Kopi av arbeids- og oppholdstillatelse må foreligge før oppstart hvis du ikke er norsk statsborger

Du må ha førerkort klasse B. 
Politiattest må leveres ved tiltredelse.

Søknad sendes elektronisk. Søkere som ønsker å bli unntatt fra offentliggjøring må oppgi dette i søknaden. Søkere kan likevel bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli inntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Saltdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Gunnar Skodvin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 468 94 673
E-post: kjell.gunnar.skodvin@salths.nhn.no
Navn: Hege Kristine Hansen
Tittel: Assisterende avdelingsdirektør Helse og Omsorg
Telefon: 909 27 103
E-post: hege.k.hansen@saltdal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirkegata 23
8250 ROGNAN