Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er nevrologi faget noko for deg?

Menneskehjerna inneheld 100 milliarder nerveceller, veg ca. 1,5 kg og er sentrum for blant anna kognisjon, læring, adferd, bevegelse og emosjoner.

Nevrologar utreder og behandlar sjukdommar i hjerna og nervesystemet – som MS, parkinsonisme, chorea Huntington, hodepine, svimmelheit, infeksjonar og svulstar, hjerneslag og epilepsi. I tillegg til klinisk undersøking, benyttast spinalpunksjonar, klinisk nevrofysiologiske undersøkingar inkludert nevrografi, EMG og EEG samt bildediagnostikk av hjerne og ryggmarg i vår kliniske kvardag. Spesialiteten har et bredt faglig nedslagsfelt og har grenseoppganger mot både indremedisin, psykiatri og ortopedi, men også ØNH og augefaget. Mange av tilstandane er svært vanlege i befolkninga, og du vil ofte treffe på dette i allmennpraksis. Det er rundt 350 spesialistar i nevrologi i Norge.

Er du nysgjerrig på spesialiteten nevrologi? Kanskje du er usikker på hvilken spesialitet du skal velge? Eller du er fast bestemt på at dette er spesialiteten for deg?

Du er uansett hjerteleg velkomen til å søke på stilling som LIS i nevrologi ved vår avdeling i Molde. Kolleger som venter på turnustjeneste kan også søke - ein kjærkomen moglegheit til å bli kjent med faget slik at du får et bedre grunnlag for etterfølgende turnustjeneste?

Seksjonen omfatter sengepost, dagbehandling og poliklinikk. Den berikes i tillegg av klinisk nevrofysiologisk laboratorium med egen klinisk nevrofysiolog, to nevropsykologer og ressurssykepleiere innen MS, Parkinson, hodepine, ALS og epilepsi. Sengeposten vår har 18 senger fordelt på nevrologiske senger og slagsenger. Seksjonen har todelt vaktsystem der LIS3 går tilstedevakt i 10-delt rullerende system med overleger i tertiærvakt. Totalt er det 24 leger i seksjonen hvorav 13 er LIS og 11 er overlegar.

Tverrfagleg ryggpoliklinikk held til i eigne lokaler.

Seksjonen har hyggelege og inkluderande tilsette, og som einaste nevrologiske sengepost i Møre og Romsdal, treff ein eit bredt utvalg av nevrologiske problemstillingar gjennom arbeid her. Seksjonen satsar på fagleg kvalitet, utvikling og godt arbeidsmiljø. Eit nytt sjukehus for Helse Nordmøre og Romsdal (SNR) reiser seg og trinnvis, innflytting i heilt nye arbeidslokaler starter januar 2025.

Attestert tjenestebevis fra tidligere arbeidsgiver, og ev. annen relevant dokumentasjon legges ved søknad på stilling som Lege i spesialisering.

Vi håper å høyre frå deg!         

Arbeidsoppgåver

 • Mottak av pasienter ved akutt sykdom og planlagt innleggelse.
 • Utredning og behandling av inneliggende pasienter på sengepost.
 • 10-delt turnus med tilstedevakt.
 • Poliklinikk organisert som emnepoliklinikk med rotasjon innenfor ulike sykdomsgrupper.
 

Kvalifikasjonar

 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gjennomført profesjonsstudium i medisin.
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnustjeneste etter gammel ordning.
 • Søker med behov for sideutdanning er velkomen til å søke. I skrivande stund er det ved seksjonen tilsett ein allmennlege i sideutdanning.
 • Også du som venter på turnustjeneste er velkomen til å søke.

Andre opplysninger:

 • Ved tilsetting får du ei individuelt tilpassa opplæringsperiode utan vakt, samt eigen rettleiar. Du går då inn i det nasjonale spesialiseringsløpet for nevrologi med definerte læringsmål. Fordjupningstid i snitt ein dag annakvar veke. Frigitt tid for deltaking på kurs for spesialiteten.
 • Tidspunkt for oppstart etter nærmare avtale, om mulig før 01.03.22.

Personlege eigenskapar

 • Faglig interessert
 • Positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Individuelt tilpassa opplæringsperiode.
 • Moglegheit til å gå grundig inn i deler av faget etter eigne interessefelt.
 • Moglegheit for deltaking i avdelinga sin breie forskingsaktivitet.
 • Eit godt arbeidsmiljø med gode kollegaer og tverrfagleg samarbeid.
 • Lønn etter ein av landet sine beste overenskomstar.
 • Medlemskap i god offentlig pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår.
   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Bernd Muller
Tittel: Overlege nevrologi
Navn: Rikke Bendixen
Tittel: LIS 2/3-koordinator
Telefon: 45851037
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinisk nevrofysiologi og legar Molde og Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 Molde