Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Listalegene A/S. Veldrevet liste over flere år, per nå ca 990 pasienter. Tiltredelse: snarest. 

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar pr. nå på ca 990 pasienter
 • Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Farsund kommune har avtale med vikarbyrå ved dekning av legevakt, men med hjemmelen følger det plikt til deltagelse i legevakt ved behov
 • Man kan pålegges inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/planlagt videreutdanning i allmennmedisin
 • Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege vil vektlegges
 • Gode digitale ferdigheter
 • Det stilles krav om politiattest
Personlige egenskaper som vektlegges
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne
 • Søkeren må være interessert i faget allmennmedisin og interessert i faglig oppdatering
 • Søker må være interessert i drift og utvikling av praksisen og legesenteret som helhet
Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr
 • God barnehagedekning
 • Gode betingelser
 • Et friskt og motiverende arbeidsmiljø
For ALIS
Stillingen er aktuell både for erfarne allmennleger og for leger under spesialisering. Gjenværende lege ved legesenteret er godkjent og erfaren veileder for ALIS. Det er derfor muligheter for å få obligatorisk veiledning på arbeidsplassen. Farsund kommune inngår ALIS-avtale med leger i spesialisering etter ny ordning. ALIS-tilskuddet gir gode kompensasjonsordninger for utgifter knyttet til læringsaktiviteter. For mer informasjon om ALIS-tilskuddet se Helsedirektoratets sider: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonal-alis-og-veiledning

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 38 38 20 00 / 94510330
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Navn: Alexander Ytredal
Tittel: Fastlege
Telefon: 93004438
E-post: alexytredal@yahoo.no
Arbeidssted
Abraham Berges Vei 5
4560 VANSE