Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling som overlege ved Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling består av seksjon for generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevroimmunologi, nevrorehabilitering og fysikalsk medisin (herunder nevropsykologi), poliklinikk, nevrofysiologi, samt enhet for forskning og utvikling. Klinikken har stort pasientvolum som gir et bredt grunnlag for sub-spesialisering innen nevrologi.

Klinikken har pt. 5 professorater. Vi har produktive og nasjonalt ledende forskningsmiljøer innen hjerneslag, hodepine, multippel sklerose, Parkinson, kognitiv svikt og pre-demens tilstander. Vi ønsker videreutvikling spesielt innen tidlig-diagnostikk og intervensjon, ved tilstander med udekket behandlingsbehov. Vitenskapelige ambisjoner, erfaring og evne til å jobbe i team vektlegges i tillegg til klinisk erfaring. Søker må påregne noe undervisning av studenter og annet helsepersonell.

Ved eventuell intern ansettelse kan overlegevikariat bli ledig.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

  • Deltakelse i kliniske arbeidsoppgaver (sengepost, poliklinikk), inkludert deltakelse i 13-delt bakvaktsordning med egne vaktlag for cerebrovaskulære sykdommer og for generell nevrologi

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i nevrologi
  • Vi ønsker søkere med generell nevrologisk kompetanse og slagkompetanse
  • Kompetanse innen klinikk og forskning vektlegges

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet og samarbeidsegenskaper i team og organisasjon tillegges stor vekt

Vi tilbyr

  • Hyggelig arbeidsmiljø
  • Gode muligheter for faglig utvikling og forskningsprosjekter
  • Sentral beliggenhet
  • Gode velferdstilbud for ansatte
  • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Trond Nysted
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67 96 95 60
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Nevrologisk avdeling 
Sykehusveien 1
1474 Nordbyhagen