Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering får ledig fast stilling som overlege, spesialist i fysikalsk medisin og
rehabilitering, fra 1. mars 2023. 

 Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig fast LIS stilling og/eller LIS vikar.

Avdelingen har to enheter, enhet for spesialisert rehabilitering (ESR) og enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF).

 • ESR: ESR, døgnrehabilitering, gir tilbud til pasienter med akutte hjerneskader, slag, amputasjoner, multitraumer og andre
  tilstander med komplekse rehabiliteringsbehov. Det er ca 430 innleggelser per
  år. Det er for tiden 8-delt hjemmevakt knyttet til sengeposten.
 • EFF: har poliklinikk for utredning av muskel-skjelettlidelser, arbeidsrettet rehabilitering og sykelig overvektige
  voksne, barn og ungdom og tverrfaglig smertepoliklinikk.
  Vi søker primært etter en spesialist i FMR som ønsker å jobbe i døgnposten med pasienter med ervervede hjeneskader, slag
  og ortopedisk rehabilitering, men FMR spesialist med kompetanse og
  interesse for andre fagområder oppfordres også til å søke. LIS-lege i
  sluttfasen av spesialiseringen vil også bli vurdert.

Stillingen vil i første omgang være innen spesialisert rehabilitering.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og følge opp pasienter innen våre fagområder i samarbeid med tverrfaglig team.
 • Lede tverrfaglige rehabiliteringsprosesser.
 • Bidra med fag- og kvalitetsutvikling i avdelingen
 • Være veileder for LIS

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Norsk autorisasjon.
 • Erfaring i å jobbe tverrfaglig og lede tverrfaglige team.
 • Undervisning i grupper.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra andre spesialiteter vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Aktivt tverrfaglig fagmiljø med fokus på fag og kvalitet og pasientenes beste. 
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Trivelige kolleger 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Anne Kari Thomassen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 402 48 502
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kristiansand
bispegra 40
4632 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image