Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 timer pr uke av bydelen
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende 
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt eller planlagt spesialisering i allmennmedisin
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Ved ansettelse må politiattest fremlegges
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 
Personlige egenskaper
 • Læringsvilje, engasjement og ansvarsbevissthet
 • Gode samarbeidsevner, både internt ved legekontoret og ovenfor bydel samt andre samarbeidsaktører
 • Interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
 
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • ALIS-avtale for ALIS i ny ordning med mulighet for praksiskompensasjon ved kurs og veiledning
 • Tilgjengelig veileder og supervisør for ALIS på kontoret
 • Ferieavvikling og fraværsdekning ved kurs i samråd med andre leger ved senteret
 • Et godt arbeidsmiljø med erfarne kollegaer i en spennende bydel med en variert befolkning
 • Bydel som jobber for å videreutvikle samhandlingen mellom fastlegene og bydelens tjenester
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Bjerke
Kontaktpersoner
Navn: Minna Saanio
Tittel: Assisterende bydelsoverlege
Telefon: 940 11 075
Navn: Elin Skagestad
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 938 24 777
Arbeidssted
Veitvet legesenter
Veitvetveien 8
0596 OSLO