Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du psykiater på utkikk etter nye utfordringer? Då kan det vere verdt å stoppe opp her. 

Vi har ledig ei stilling som overlege/psykiater ved Avdeling for sykehuspsykiatri Sunnmøre, på Seksjon for Akutt psykisk helse frå mars 2023. Startdato kan avtalast.

Seksjon Akutt psykisk helse er delt i to team, Team A og Team B med 4 overlegestillinger fordelt på de to teamene. Team A, som denne stillinga er knytta til, er psykiatrisk mottak ved Ålesund sjukehus og det er tilknytta to overlegestillingar til seksjonen. Vi har allerede ein svært dyktig overlege hos oss, men han trenger ein ny kollega fra neste år. 

Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre inneheld forøvrig 6 seksjonar: Akutt psykisk helse Team A og Team B, som kvar har 6 senger, Lokal sikkerhetspsykiatri HMR, Utgreiing og behandling, Alderspsykiatri og Spesialisert habilitering.

Seksjonen tilbyr oppstart av behandling i akutte fasar av alvorleg psykisk sjukdom. Samhandling med pasient, pårørande, interne og eksterne samarbeidspartnarar er viktig i pasientforløpet.

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakre Jugendstilarkitektur er viden kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre utsmykkingar er som teken ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og oppleve eit mangfold av fjordar, øyar og fjell som ventar på å få begeistre deg. Sjå meir på Visit Ålesund 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling/stabilisering av mennesker i akutt krise
 • Fagleg utviklingsarbeid, undervisning, rettleiing og tverrfaglig samarbeid
 • Individualterapi og pårørandesamtalar
 • Deltaking i vaktordning

Kvalifikasjonar

 • Du har godkjent norsk spesialitet innan psykiatri
 • Vi ynskjer psykiatere med erfaring frå arbeid innan vaksenpsykiatri
 • Det er ynskjeleg at du har brei klinisk erfaring, eksempelvis innan psykisk helsevern, og/eller rusfeltet og arbeidserfaring frå sengepostar innan vaksenpsykiatrien
 • Du må meistre norsk både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Du er ein person som er nytenkjande og endringsorientert
 • Du har gode evner til å kommunisere, både med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du er ein miljøskapar der det faglege- og sosiale miljøet kan vekse og utviklast
 • Du er ein lagspelar, men sjølvstendig nok til å stå på eigne bein når det trengs
 • Du har evne til å tåle stress og stå i krevende situasjoner
 • Du har evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Du har interesse for forbetringsarbeid/forskning innan akuttpsykiatri
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Trædal
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 90058674
E-post: andreas.traedal@helse-mr.no
Navn: Perny Kristin Oksnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 70 10 65 58
E-post: Perny.Kristin.Oksnes@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt psykisk helse Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund