Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å bygge opp den nye legevakta?

Vi søker nå overlege til den nye ledergruppen ved legevakta. Legevakta skal fra 1. januar 2023 bli en egen enhet i Seksjon for Helsetjenester som en del av storsatsingen om ny legevakt i Tromsø. Vi går en veldig spennende tid i møte, og ser etter deg som har interesse for akuttmedisin og ønsker å bidra til å etablere Norges beste legevakt og akuttmedisinske kompetansesenter sammen med øvrige ansatte, ledelse og samarbeidspartnere. 

Vi søker etter 1-2 leger til totalt 100% stilling, med minimum 70% stilling i den største stillingen. Overlegestillingen innebærer administrative oppgaver og medisinskfaglig rådgivning innen akuttmedisin og kommunal beredskap. Arbeidssted vil hovedsakelig være på legevakta. I tillegg vil stillingen omfatte samarbeid med andre kommunale enheter, spesialisthelsetjenesten og inngå som en del av overlegegruppa for samfunnsmedisinske stillinger. Her finnes blant annet smittevernoverlegen og kommuneoverlegen. Det vil være med inntil 30% klinisk virksomhet, og den som tilsettes i stillingen kan påvirke antall vakter og når de settes opp.

Legevakta består av flere tjenestetilbud: 
 • Døgnåpen legevakt.
 • Interkommunal legevaktsentral 116 117.
 • I tillegg er overgrepsmottak og psykososialt kriseteam organisert under legevakta med eget team som tilkalles ved behov.
For aktuelle kandidater vil intervjuer starte like over nyttår.

Enheten er under organisatoriske endringer. Det pågår i tillegg til arbeidet med å opprette en ny seksjon i avdeling for helse og omsorg, planlegging av nytt legevaktsbygg for fremtiden. Som overlege hos oss vil du være delaktig i omorganiseringen.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning.
 • Bidra i opplæring av nye leger/LIS1-leger ved Legevakta.
 • Veiledning og supervisjon for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS).
 • Administrative oppgaver knyttet til håndtering av avvik, tilsynssaker og klagebehandling.
 • Utvikling og vedlikehold av avdelingens rutiner, prosedyrer og interundervisning samt utarbeide den tverrfaglige samhandlingen med samarbeidspartnere. Blant annet spesialisthelsetjenesten, politi og brann og redning.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Oppfylle kompetansekrav jf. Akuttforskriften § 7.
 • Spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin.
 • Erfaren ALIS med oppfylte kompetansekrav jf. Akuttmedisinforskriften kan også vurderes.
 • Erfaring fra legevaktsarbeid.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Dersom du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål kreves dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. 
Ønskelige kvalifikasjoner
 • Veiledningskompetanse.
 • Ledererfaring.
 • Selvstendig vaktkompetanse.
Personlige egenskaper
 • Faglig nysgjerrig og interessert i legevaktsarbeid.
 • God på samhandling, skape og opprettholde gode relasjoner i teamet.
 • Resultatorientert.
 • Tilpasningsdyktig, fleksibel og handlingsorientert.
 • God evne til å jobbe strukturert og målrettet.
Vi tilbyr
 • Tverrfaglig miljø med engasjerte ansatte.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Stor grad av medbestemmelse i forhold til fordeling av vakter (klinisk arbeid). med klinisk arbeid.
 • Det vil legges til rette for spesialisering i samfunnsmedisin om dette er ønskelig.
 • Ordnede forsikrings -og pensjonsordninger.
 • Kommunens velferdsordninger med rabaterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter mm.
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Lønn i henhold til kommunale tilsettingsvilkår.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4, samt egenerklæring om TBC-status fremlegges før tiltredelse.
 • Attester fra arbeidsforhold, relevante kursdokumenter og vitnemål som dokumentasjon på innholdet i din CV skal være lastet opp i Webcruiter seinest ved søknadsfrist. 
 • 2-3 referanser registreres ved søknad i Webcruiter før intervju
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktperson
Navn: Solveig Willumsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 94 17 32 23
E-post: solveig.willumsen@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Sykehusvegen 30
9019 TROMSØ