Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi leter etter geriater til ved Sykehuset Østfold!

Ønsker du endringer? Vi er en avdeling som lytter til gode ideer og gjør alt som er mulig for å få gode ideer ut i livet.

Vi er opptatt av at man må prøve ut nye måter å jobbe på for å få til endring.  Vi er en avdeling i vekst og utvider stadig våre horisonter. På sikt ønsker vi en overlege inn på ortopedisk avdeling for å få til et ortogeriatrisk tilbud. 

Klinikk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling til pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og geriatri. Egen akuttseksjon og forskningsenhet innenfor hematologi er etablert. Totalt har klinikk for medisin 151 senger, samt intermediær- og intensivsenger som er tilknyttet avdelingen.

Vi har et godt samarbeid med andre kliniske fagmiljøer, vi er opptatt av at den geriatriske pasient ligger på alle fagområder. Den akuttgeriatriske sengeposten har 18 senger. Vi er stolte av et svært godt arbeidsmiljø hvor latter er en viktig del av hverdagen. Det er ikke å stikke under en stol at også vår avdeling er under press og at hverdagen er hektisk. Nettopp derfor er arbeidsmiljø svært viktig. Vi har et tett samarbeid med sykepleiergruppen og planlegger et utdanningsforløp innen akuttgeriatri for våre sykepleiere i avdelingen.

Sengeposten har et godt lærings- og arbeidsmiljø som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og respekt mellom faggruppene. Vi er opptatt av god supervisjon for våre LIS og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi har en engasjert forskningsavdeling som kan hjelpe til hvis det er ønskelig å forske. Det er ønskelig med flere klinikere med deltidsstilling inn mot forskningsavdelingen. 

Geriatrisk poliklinikk har sykepleiere i full stilling og 4 sykepleiere med 25 % som kombinerer med sengepost. Det består per dags dato hovedsakelig av demensutredning. Vi inkluderer ca. 85 % av pasientene våre i Norkog.

Arbeidet vil bestå av forskjellig type sengepostarbeid, poliklinisk virksomhet og tilsyn. Vi har per i dag 6 delt vakt i helg. Vi har tilstedevakt til klokken 20.00, ca. en gang hver 2. uke. Alle overleger roterer på de forskjellige oppgavene 1-2 uker av gangen. Vi er per i dag 4 spesialister i geriatri i tillegg til avdelingssjef som også er geriater. 

Intervjuer vil bli gjennomført så snart som mulig.

Ønsket oppstart : 01.02.2023  

LIS leger i slutten av spesialiseringen oppfordres også til å søke.
 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver som overlege hos oss blir i et arbeidsmiljø med faglig bredde og spennende utfordringer
 • Oppgavene vil veksle mellom sengepostarbeid og poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i generell indremedisin og geriatri
 • Norsk autorisasjon 
 • Særskilt relevant erfaring/interesse innen fagområdet kan oppveie for kravet om formell spesialistgodkjenning
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt muntlig og skriftlig
 • Engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling 
 • Evne til fleksibilitet 

Vi tilbyr

 • Spennende og godt fagmiljø
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling 
 • Velferdsordninger  Kort reisevei fra Oslo
 • Kort vei til svenskegrensen 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Marie West
Tittel: Rådgiver
Telefon: 941 39 668
Arbeidssted
Geriatrisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum