Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Rauma legesenter blir det ledig stilling som fastlege fra mai 2023. Listestørrelsen er på 800 pasienter. Inntil 20% kommunal tilpliktning må påregnes.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS1
 • Oppfyller kompetansekrav til å gå legevakt selvstendig
 • Førerkort klasse B
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Det er ønskelig at du 
 • oppfyller kompetansekrav til å gå legevakt selvstendig
 • er spesialist i allmennmedisin eller er under spesialisering
 • har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • har god kjennskap til norsk helsevesen og helst har arbeidet som lege innen primærhelsetjenesten i Norge
 • har erfaring fra norsk fastlegepraksis
Vi tilbyr
 • tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS tilskudd
 • flyttegodtgjørelse etter regulativ
 • bistand med å skaffe bolig
Kompensasjon for verdien av opparbeidet praksis («goodwill») avtales mellom fratredende og overtagende lege.

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Avlønning i kommunal stilling etter kap. 5. i HTA.

Politiattest
Ved ansettelse i stillinger innen Helse- og velferd kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Fremlegges ved tilsetting.

Søknad
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning:  https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rauma kommune
Helse og velferd
Kontaktperson
Navn: Harald Westby Digernes
Tittel: Helse og velferdssjef
Telefon: 94184990
E-post: harald.digernes@rauma.kommune.no
Arbeidssted
Rauma Legesenter
Vollan 8
6300 ÅNDALSNES