Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Augeavdelinga, Førde sentralsjukehus har ledig vikariatstilling for LIS 2/3 (oftalmologi) i tidsrommet 09.01.2023 - 31.08.2023. 

Vi søkjer LIS 3 med interesse for og eventuelt erfaring i oftalmologi.

Augeavdelinga har 8 legestillingar, derav 4 LIS, optikar, og sjukepleiarar. Vi har høg poliklinisk aktivitet i alle delar av augefaget, i tillegg til høg kirurgisk aktivitet.
Vi har engasjerte og dyktige medarbeidarar, og eit godt arbeidsmiljø. 

Det kan bli ledig vikariat for LIS 3 i 8 mnd. med mulighet for forlenging. Ber om at det blir opplyst i søknad om det er av interesse. 

Arbeidsoppgåver

 • Stillinga inneber arbeid som LIS 3 ved augeavdeling/poliklinikk
 • Poliklinikken har eige operasjonsavsnitt med 2 operasjonsstover. Her vert all kirurgi innan augefaget i Helse Førde utført
 • I tillegg er det vanleg oftalmologisk poliklinisk aktivitet
 • Ein vil måtte ta del i vaktordning p.t. 4-delt heimevakt

Kvalifikasjonar

 • Vi ønskjer søkjar med erfaring i oftalmologi
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Utdanningsretning: Medisin
 • Utdanningsnivå: Høgskule/universitet, hovudfag/mastergrad 

Personlege eigenskapar

 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du behandlar pasientar profesjonelt og empatisk, er imøtekommande og viser respekt

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Odd Arne Standal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 578 31 699
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Augeavdeling, Førde sentralsjukehus
Svanehaugvegen 2
6812 Førde