Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Savner du å jobbe klinisk? Liker du å jobbe med varierte oppgaver og engasjerte kolleger? Har du ekstra arbeidskapasitet?

Allmennlegevakten i Oslo har ledige 14,3% og 16,7% deltidsstillinger.
 
Allmennlegevakten behandler ca. 90 000 pasienter i året og driver stasjonær virksomhet døgnet rundt med fast ansatte leger og sykepleiere.
Allmennlegevakten er en hektisk arbeidsplass med storbyens utfordringer. Arbeidsoppgavene er varierte og utføres i et godt etablert tverrfaglig læringsmiljø. Vaktskiftene er godt bemannet med leger og sykepleiere og ledes av en erfaren lege og sykepleier. Ønsker du spennende faglige arbeidsoppgaver i et unikt arbeids og kompetansemiljø så er dette stillingen for deg.

Stillingene medfører arbeid hver 3. helg i fast turnus.

Oppstart etter avtale.
 
Vi gjør oppmerksom på at det kreves gyldig politiattest ved tilbud om stilling.

Kun elektroniske søknader via søkerlink mottas. Referanser bes oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver
  • Pasientkonsultasjoner
Kvalifikasjoner
  • Autorisert lege
  • Erfaring fra legevakt eller allmennpraksis
  • Det forutsettes at man har refusjonsrett
  • Oppfyller kompetansekrav i henhold til forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten - lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-17-192
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
  • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
  • Opplæring og god faglig veiledning
  • Faglig utvikling
  • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Allmennlegevakten
Kontaktpersoner
Navn: Randi Solveig Ofstad
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
E-post: randi.solveig.ofstad.@hel.oslo.kommune.no
Navn: Sigurd Sørås Jonassen
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
E-post: sigurd.jonassen@hel.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Storgt. 40
0182 OSLO