Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
DMS Inn-Trøndelag er et medisinsk senter etablert på Steinkjer i et samarbeid mellom kommunene Snåsa, Inderøy og Steinkjer, og Helse Nord-Trøndelag.

DMS Inn-Trøndelag består av en sengepost med 16 senger, dialyse enhet, dagbehandlingsenhet, røntgen og prøvetakings laboratorium. 

Arbeidsoppgaver
Legearbeidet er knyttet opp mot de 16 pasientene i sengeposten. De 16 sengene er fordelt med 10 intermediære, 4 KAD og 2 lindrende senger.
Gjennomsnittlig liggetid for pasientene er 7 døgn og pasientene som legges inn skal ha medisinsk behandling og oppfølging.

DMS Inn-Trøndelag har ledig stilling for lege i 60 % stilling som fordeler seg på tre arbeidsdager i uka. Det er etablert en egen vaktordning på helg som man kan knytte seg til etter eget ønske.   
Stillingen kan kombineres med en deltidsstilling i allmennpraksis. 
Kvalifikasjoner
  • Søkeren må ha norsk autorisasjon.
  • Politiattest må framlegges.
  • Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
Annen informasjon
Spørsmål om stillingen rettes til leder for DMS Inn-Trøndelag Inger Risan mob. 924 00 059, eller mail Inger.Risan@Steinkjer.kommune.no
Søknaden leveres elektronisk

Søknadsfrist: 02.01.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
DMS Inn-Trøndelag
Kontaktperson
Navn: Inger Risan
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92400059
E-post: inger.risan@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
DMS Inn-Trøndelag
Seilmakergata 10
7725 STEINKJER