Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du interessert i medisinsk mikrobiologi og ønsker å ta spesialiseringen din ved et laboratorium som er akkreditert av Norsk Akkreditering?

Ved Mikrobiologisk enhet i Nordlandsykehuset HF har vi nå et ledig ett års vikariat med gode muligheter for fast ansettelse.

Enheten tilhører Avdeling for laboratoriemedisin og Diagnostisk klinikk, som også omfatter spesialitetene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, nukleærmedisin, radiologi og patologi. Mikrobiologisk enhet analyserer årlig i overkant av 300 000 bakteriologiske, serologiske og molekylærbiologiske prøver fra Nordlandssykehuset HF, Helgelandsykehuset HF og primærhelsetjenesten i Nordland, og har et pasientgrunnlag på om lag 250 000. 

Ved mikrobiologisk fagområde har vi i dag seks legestillinger, hvorav to er Leger i spesialisering. Er du lege hos oss vil du bli fulgt opp av hyggelige veiledere og kolleger med høy fagkompetanse, og du vil bli inkludert i et aktivt og bredt fagmiljø. Blant dine arbeidsoppgaver er tolking av mikrobiologiske prøver og infeksjonsimmunologi fra pasienter med infeksjonssykdommer. Dette skjer i nært samarbeid med bioingeniørene, molekylærbiologene og ved behov faglige diskusjoner med de andre legene i laboratoriet. Du vil også være i hyppig kontakt med ulike kliniske miljøer både i sykehusene og i primærhelsetjenesten angående rådgivning om diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjoner. Vi har et nært og godt samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling og smittevern, inkludert felles undervisning og faste faglige møter flere ganger i uken. Vi har også felles undervisning med Mikrobiologisk avdeling og smittevern ved UNN. Det er ikke etablert vaktordning ved enheten per i dag. 

Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i medisinsk mikrobiologi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved infeksjonsmedisinsk avdeling i ett år (dersom du ikke har ett år godkjent klinisk praksis fra før) og to måneder på smittevernseksjonen ved Nordlandssykehuset HF. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i ti uker, slik beskrevet her i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag samarbeidsavtale med mikrobiologisk avdeling ved UNN. 

Arbeidsoppgaver

 • Mikrobiologisk fagområde utfører rutinediagnostikk i bakteriologi, infeksjonsimmunologi, virologi, mykologi og parasittologi
 • Deltakelse i fagområdets kompetansebygging
 • Deltakelse i fagområdets undervisningsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid internt i Diagnostisk klinikk samt andre klinikker i foretaket
 • Noe reisevirksomhet i forbindelse med kurs, samlinger etc.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført norsk turnus-/LIS1-tjeneste
 • Gode norske språkkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner, lyst, evne og vilje til faglig utvikling
 • Ansvarsbevisst og tilpasningsdyktig
 • Evne til å jobbe under press
 • Strukturert

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fagmiljø 
 • Vi er et laboratorium med høy teknologisk standard 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Sandra Elena Åsheim
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92098796
E-post: Sandra.Asheim@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset HF
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image