Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du varierte oppgaver, godt arbeidsmiljø og gode betingelser har vi stillingen for deg! 

Som lege tilknyttet spesialisthelsetjenesten, underlagt Universitetssykehuset i Nord-Norge, er du med på å gi tilbud om spesialisthelsetjenester i Nord-Troms i samarbeid med spesialister på UNN Tromsø. Du vil inngå i et tverrfaglig team som består av lege, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og sykepleier. Avdelingen har tre døgnplasser og poliklinisk/ambulant funksjon.

Som lege med egen fastlegehjemmel, har du varierte oppgaver og gode inntjeningsmuligheter.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgaver tilknyttet spesialisthelsetjenesten
 • Arbeidsoppgaver tilknyttet fastlegehjemmel, med inntil 700 pasienter
 • Legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1 kommunehelsetjeneste
 • Lege som er spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om å starte i spesialisering. Annen spesialistutdanning kan være aktuelt
 • Søker må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • God kunnskap om tverrfaglig samarbeid og teamarbeid
 • Egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, evne til samarbeid og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kompetanse i å veilede og undervise pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
 • Erfaring fra rehabilitering og kommunehelsetjeneste vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø.
 • Legekontor og legevakt samlokalisert og med meget velutstyrt laboratorium betjent av 3 sykepleiere.
 • Sykestue, fødestue, hudpoliklinikk, dialyseavdeling, rehabiliteringsavdeling, PSHT, ortopedi, røntgenavdeling betjent av radiolog fra UNN, ambulerende spesialist innen fagene ØNH og DPS.
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtaler.
 • Flyttegodgjøring etter reglement.
 • Basistilskudd i henhold til listestørrelse. Det betales leie for lokale, personell og utstyr som omtrent tilsvarer basistilskudd
 • Det gis kompensasjon gjennom utjevningstilskudd og praksiskompensasjon.
 • Fastlegearbeid som privatpraktiserende lege der 100% av egenandeler og refusjoner beholdes av legen. Gode inntjeningsmuligheter.
 • Fastlønn for 60% av stillingen som tilhører spesialisthelsetjeneste, med medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning.
 • Gratis barnehage fra høst 2023.
 • Kommunen dekker kursavgift utover det som blir dekket av legeforeningen.
 • Deltakelse i kommunal legevakt med mulighet for ekstra vakter.
Se vår filmpresentasjon her:
https://www.youtube.com/watch?v=szZAZmiYS58


Nordreisa omfattes av tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark, som betyr at man etter nærmere regler vil få nedskriving av studielån, skattefordeler, redusert strøm avgift med mer.

Kommunen strekker seg fra hav til vidde, noe som gir unike muligheter for friluftsliv; jakt, fiske i sjø, vann og elver, elvebåt, snøscooter, hundekjøring, ski og turmuligheter. Reisa nasjonalpark anbefales, se www.reisanasjonalpark.no. 

Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest, aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Nordreisa kommune
Unn avdeling Storslett/legetjenesten i Nordreisa kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Marita Hansen
Tittel: Leder DMS
Telefon: 41706155
E-post: hanne.marita.hansen@nordreisa.kommune.no
Navn: Guro Boltås
Tittel: Virksomhetsleder helsetjenester
Telefon: 41706124
E-post: guro.boltas@nordreisa.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sonjatun helsesenter, Storslett
guro.boltas@nordreisa.kommune.no
9151 STORSLETT