Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune trenger flere sommervikarer i legetjenesten. Det er behov for legevikarer på kommunens omsorgssentre, familiens hus, Valhalla helsesenter og Kløvertun rehabilitering. Det kan være mulighet for forlengelse høsten 2022.
Flere som venter på LIS1 tjeneste får tilbud om stilling i LIS1 løp på sykehus etter endt tjeneste hos oss. 
Kristiansand kommune har 5 helsestasjoner/Familien hus og 14 bo- og omsorgssenter. Vikarlegen kan få tildelt tjeneste ved flere arbeidssteder. Beskriv gjerne hva du ønsker eller tenker du er best kvalifisert til. 
Oppgi i søknaden om du ønsker fri noe av sommeren. Vi får normalt til kortere fravær som langhelger og liknende. Lengre friperioder på sommeren er vanskelig. 

Arbeidsoppgaver
Omsorgssenter:
 • Legen skal sørge for nødvendig medisinsk oppfølging mens pasienten er innlagt i kommunens institusjon
 • Gjennomføre legevisitt, lage innkomstnotat, føre diagnoser og funn i fagsystemet, delta i kommunikasjon med pasient, pårørende og medarbeidere mm.
Familiens hus:
 • Helsekontroller av barn i samarbeid med helsesykepleier, samt veiledning av foreldre i samsvar med nasjonale retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Kvalifikasjoner
 • Minimum medisinstudent med lisens.
 • Du må ha gjennomført minst 5 års studie i EU, eller ha oppnådd tilsvarende kvalifikasjon. 
 • Lege med autorisasjon er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner i møte med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du er glad i nye utfordringer
 • Du har evne til å ta selvstendige valg og vilje til fleksibilitet
 • Du søker råd og veiledning ved behov
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Bakvakt for leger med studentlisens
 • Overlege knyttet til tjenestene
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
 • God opplæring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elin G Bredal Solheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47285595
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tollbodgata 18
4611 KRISTIANSAND S