Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Om enhet for psykisk helsevern

Betanien sykehus - enhet for psykisk helsevern (PHV) består av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Avdelingene i DPS. I tillegg har enheten felles kontortjeneste. 

Betanien DPS består av allmennpsykiatrisk sengeavdeling med 15 døgnbehandlingsplasser og en psykose/ rehabiliteringsavdeling med 12 døgnbehandlingsplasser der 2 av dem er FACT seng. Ved allmennpsykiatrisk poliklinikk er det 4 tverrfaglig team: 2 allmennpsykiatriske team, 1 ambulerende akutt team og et DBT-team. DPSet har også eget FACT-Team som del av Psykosepoliklinikken.

Betanien DPS har ansvar for bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen, med ca. 65 000 innbyggere, derav ca. 54 000 over 18 år.

Betanien DPS er godkjent for 3 år etter gammel ordning. Etter ny LIS utdanning tilbyr vi minst 3 år på Betanien med tjenesteområder henhold til ordning i spesialistreglene:

 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Fordypningstjeneste i korttidsintervensjon døgn
 • Rehabiliteringstjeneste/langtidstjeneste

Resten ivaretas via samarbeidsavtale med Psykiatrisk klinikk og evt. BUP. Det er lagt til rette for at LIS får ukentlig veiledning, 4 timer, til faglig fordypning, og følger ukentlig obligatorisk 2-timers undervisning for utdanningskandidater på Haukeland Universitetssykehus, Psykiatrisk klinikk. I tillegg har PHV ved Betanien jevnlig internundervisning i aktuelle emner for alle behandlerne i Psykisk Helsevern.          

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven ved DPSet er utredning, diagnostisering og behandling av henviste pasienter. LIS vil også få erfaring med oppfølging av både akutte og langtidspasienter, samarbeid med primærhelsetjenesten ved fastleger og psykiatritjenesten i bydelene både gjennom faste møter og i forhold til enkeltpasienter.   Viser til utdanningsplan som ligger på Betanien sin web side 

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon og avlagt turnustjeneste. Søkere må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Engasjement for fagfeltet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Arbeider strukturert, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet og trives i en hektisk arbeidshverdag. 

Vi tilbyr

 • Betanien sykehus tilbyr en utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. IA-avtalens vilkår er videreført. Sykehuset har avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som fri bruk av treningsrom og leie av hytte i Alvøen. Det er gratis parkering på eiendommen. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Pensjonsordning i KLP og gode personalforsikringer. Lønn etter avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Alina Drozdova
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 55 50 74 00
E-post: alina.drozdova@betaniensykehus.no
Navn: Silje Benedicte Vigsnæs
Tittel: Enhetsleder Psykisk Helsevern
Telefon: 91151958
E-post: silje.benedicte.vigsnes@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Ønsker du å være en del av et godt faglig fellesskap, i et godt arbeidsmiljø og med arbeid på dagtid?
Vestlundveien 23 B
5145 FYLLINGSDALEN