Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune har flere ledige fastlegehjemler. 
Vi tilbyr både hjemler med næringsdrift, og stillinger med fastlønn. 

Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialitet i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp. Vi har dyktige veiledere og inngår ALIS avtaler etter Helsedirektoratets nasjonale ordning. 

Sandnes kommune har per idag 75 fastleger i 21 legepraksiser, og vi ønsker å rekruttere flere. 

Vi er på jakt etter deg som:
 • har norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • har rett til trygderefusjon
 • har godkjent LIS1/turnustjeneste eller tilsvarende, eller har godkjent unntak fra LIS1
 • er eller ønsker å bli spesialist i allmennmedisin
 • har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende C1-nivå
Du er:
 • god til å samhandle og kommunisere
 • fleksibel og løsningsorientert
 • engasjert i allmennmedisin
 • opptatt av gode pasientforløp
 • faglig dyktig
 • glad i å dele kunnskapen din med andre
Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er en interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca.2 vakter per måned. Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt. Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt. 

Hjemmel tildeles av Sandnes kommune. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Legepraksis er økonomiske og faglige fellesskap, og vi forutsetter at hjemmelshaver inngår i gjeldende internavtaler for det legesenteret hjemmelen knyttes til. 

Fastlegepraksis i Sandnes kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Se stillingsannonsene lenket under for informasjon om de ulike hjemlene. 

Og hva kan vi tilby deg, da? Jo, ta en titt på dette:
 • Lønn eller næringsdrift etter avtale.
 • Velfungerende allmennlegeutvalg og lokalt samarbeidsutvalg.
 • Jobb i en kommune med fokus på samhandling og samarbeid med legetjenesten (og som er registrert som utdanningsvirksomhet).
 • ALIS-avtaler etter mal fra Helsedirektoratet.
 • Dyktige veiledere i allmennmedisin.
 • Investeringstilskudd for næringsdrivende leger.
 • Arbeid i en trivelig by omgitt av fantastiske naturområder: Strenger, fjord og fjell. Trenger vi si mer..?

Klikk på "søk på stillingen", på Sandnes kommune sine sider finner du lenker til stillinger du kan søke på, blant annet: 
 • Fastlege på Forsand legekontor: Ta kontakt med kommuneoverlege Guro Hafnor Røstvig
 • 0-hjemmel (to stykker)
 • Fastlønnet fastlege på Gauken legesenter: Ledig fra 1. februar 
Og det kommer flere stillinger!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Legetjenester
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Sandnes kommune
rådhusgata 1
4306 SANDNES
Søk på stillingen