Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig Alis-stilling tilknyttet kommunale legetjenester i Porsgrunn kommune. Stillingen er tilknyttet kommunale helsetilbud som kommunale akutte døgnplasser (KAD) og sykehjem.

KAD har 4 senger og er organisert sammen med avklaringsenheten med 8 senger. Avdelingene ligger i St.Hansåsen lokalmedisinske senter sammen med lindrende enhet og en korttidsavdeling. På KAD jobber man turnus med dag og kveldsvakter, samt hver 6. helg. Det er inngått et samarbeid mellom KAD og legevakt ved at lege på KAD på dagtid også har ansvar for daglegevakt. På kveldstid har KAD-legen legevaktsansvar for kommunens sykehjem. Avklaringsenheten er kommunens mottaksavdeling for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og er en avdeling med pasienter med et stort spenn av medisinske problemstillinger. Dersom det skulle være ønskelig å jobbe opp mot andre kommunale tjenester slik som helsestasjon og skolehelsetjeneste kan dette også være aktuelt. 

I Porsgrunn kommune har vi 7-8 leger som har sitt hovedvirke på kommunale institusjoner eller legevakt. Disse legene har dannet et faglig forum med ukentlig internundervisning. St.Hansåsen lokalmedisinske senter er godkjent utdanningsinstitusjon for institusjonstjeneste for allmennleger i spesialisering etter ny ordning, og det vil tilbys veiledning for aktuelle kandidater. Vi har et godt arbeidsmiljø og jobber tett sammen med andre yrkesgrupper. Flere av våre kommunalt ansatte leger er spesialister.

Minst 2 av til sammen 5 år av ALIS-løpet må gjennomføres i en fastlegepraksis. Vi har god erfaring med å tilby fastlegepraksisen som vikariater ved et av kommunens legesentra. Dersom ønskelig beholder man kommunal lønn under fastlegepraksisen.

Vi gleder oss til å se deg som vår nye kollega!

Ønsket oppstart: 01.03.23

Arbeidsoppgaver

 • Lege ved Kommunale akutte døgnplasser.
 • Lege ved Porsgrunn kommune sine sykehjem og evt andre kommunale helsetilbud
 • Porsgrunn legevakt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, må ha gjennomført LIS 1.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B, da lege rykker ut i sykebesøk
 • God digital kompetanse - kunne bruke våre digitale arbeidsverktøy

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne attesten skal ikke ligge ved søknaden.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har god arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 

Litt om Porsgrunn kommune

Porsgrunn og vår naboby Skien ble kåret til Norges mest attraktive byer 2021. Telemark karakteriseres som et Norge i miniatyr med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells. Porsgrunn har et aktivt kulturliv, og et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Kommunen har en befolkning på 36000 innbyggere, 42 fastlegehjemler og egen legevakt.

 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til stillingen!

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Svend-Martin Østevik
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 47010320
Navn: Mona Johnsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97106844
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legetjenester, Porsgrunn kommune
Jønholt terrasse 30
3922 Porsgrunn