Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Da en av våre avtalespesialister slutter er det er innenfor fagområdet endokrinologi ledig 100% hjemmel lokalisert i Trondheim. Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Helse Midt-Norge jobber for tiden  sammen med kommunene i nedslagsfeltet med innføring av et felles journalsystem for alle helsearbeidere i regionen og det arbeides for at avtalespesialistene skal ha egen lisens i Helseplattformen. Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF regulerer betingelsene for hjemmelen og forholdet mellom partene. For å skape balanse og stabilitet innen fagområdet kreves det et tett samarbeid med St. Olavs Hospital HF.  Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver
Legen skal til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet
Legen skal holde seg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner
Søker skal være godkjent spesialist i Indremedisin med grenspesialitet endokrinologi
Det forutsettes god utredning- og behandlingskompetanse
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis
Søker må ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Søker må være personlig egnethet og ha gode samarbeidsevner
Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig
Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju 

HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 41322145
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 41214382
Navn: Marek Baranowski
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 984 77 444
Hjemmeside
Arbeidssted
,
7023 TRONDHEIM
Søk på stillingen