Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du lege og ønsker deg jobb uten vaktbelastning i et spennende fagmiljø med unike omgivelser?

Beitostølen Helsesportsenter har nå ledig 100 % vikariat som lege i spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering for perioden
1. februar - 31. desember 2023. Utlysningen gjelder også for kortere vikariater i perioden februar til september 2023.
 
Stillingene vil gi tellende tjeneste for LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering, og leger i spesialisering til allmennmedisin. De vil også være relevante som suppleringstjeneste/etterutdanning for LIS/legespesialister i nevrologi og barnesykdommer. Leger som venter på LIS 1-tjeneste er velkomne til å søke.
 
Vi ønsker oss søkere med stort faglig og personlig engasjement, som har interesse for å utvikle sin kompetanse innen re-/habilitering for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er ingen vakttjeneste i stillingen.
 
Arbeidsoppgaver
 • Klinisk legearbeid
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Delta i utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Delta i intern- og regional undervisning
 • Deltagelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper
 • Undervisning/informasjon til pasienter og pårørende
 • Følge BHSS sin LIS utdanningsplan (gjelder lege som har fullført LIS 1)
 
For ytterligere detaljer om legerollen ved BHSS se generell utdanningsplan for BHSS LIS-utdanningen her.
 
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Interesse for fagfeltet
 • Beherske norsk (skandinavisk) språk godt - skriftlig og muntlig
 • Lyst og evne til å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr
 • En interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • Arbeid under supervisjon og veiledning i et spennende og kreativt miljø med utfordrende, faglige oppgaver
 • Tid til helhetlig tilnærming og oppfølging av pasienter
 • Muligheter for å delta i evaluerings-/utviklings-/forskningsprosjekter
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel treningsfasiliteter
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning (KLP), 2 % pensjonstrekk
 • Gruppe- og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 
Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse til stillingen (jfr. Helsepersonelloven § 20a). Søker bes om å oppgi minimum to referanser.
 
For ytterligere informasjon, kontakt fagansvarlig overlege Grethe Månum,
tlf.: 61 34 08 00, e-post: grethe.maanum@bhss.no.
 
Søknad med CV lastes opp via våre nettsider.
 
 
Søknadsfrist: 06. januar 2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Beitostølen Helsesportsenter
Kontaktperson
Navn: Grethe Månum
Tittel: Fagansvarlig overlege
Telefon: 61340800
E-post: grethe.maanum@bhss.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Beitostølen
Sentervegen 4
2953 BEITOSTØLEN