Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Fastlegehuset på Strømmen ønsker en av fastlegene å trappe ned mot pensjon over en periode på inntil 5 år, og det opprettes derfor en deleliste. Å inngå deleliste er en god måte å gå gradvis inn i full fastlegepraksis på. Det er per i dag 1500 pasienter på listen. Fratredende lege har drevet listen stabilt over tid. Dato for tiltredelse og nærmere avtale rundt gradvis overtagelse av praksis avtales direkte med fratredende lege.
 
Kommunen legger til rette for ALIS, og kan skaffe veileder, utdanningsplan og gi økonomisk støtte til redusert produktivitet, gjennomføring av kurs og andre aktiviteter i forbindelse med spesialiseringen. Kommunen har egen rådgiver for leger i spesialisering, som følger opp den enkelte ALIS. Mulighet for intern veileder på kontoret.


Beskrivelse av praksisen:
Fastlegehuset er en svært veldrevet to-legepraksis. Lokalene er sentralt beliggende i et trivelig trehus rett på utsiden av Strømmen Storsenter. Det er gode kollektivforbindelser i kort gåavstand fra legekontoret. Vi har to erfarne legesekretærer i 80% stilling. Begge legene jobber 4 dagers uke, og i tillegg en administrasjonsdag. På egen lab tar vi EKG, spirometri, 24 timers blodtrykksmåling og vanlige blodprøver. Prøver til ekstern lab hentes daglig av Fürst/AHUS. Vi bruker Pridok journalsystem. Vi har stort fokus på trivsel i hverdagen, hvor godt samarbeid og arbeidsklima står sentralt. 

Arbeidsoppgaver:
- Fastlege i uselektert praksis
- Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid hvis ønskelig


Lillestrøm kommune har stor interkommunal legevakt, men legevaktsarbeid er for tiden
frivillig for fastleger.


Kvalifikasjoner:
- Norsk autorisasjon som lege uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS1 eller
  tilsvarende
- Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Søker som ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin er forpliktet til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen
- Erfaring fra allmennmedisin i Norge vektlegges
- Høy faglig kompetanse

Personlige egenskaper:
- Gode samarbeidsevner
- Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
- Stor motivasjon, engasjement og interesse for å drifte legekontor
- Stor arbeidskapasitet


Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med gjeldende avtaleverk. Ny lege må tiltre Fastlegehusets interne samarbeidsavtale.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om
politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan Arvid Prytz
Tittel: Fastlege
Telefon: 415 00 223
Navn: Kari Lines
Tittel: rådgiver
Telefon: 952 17 699
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fastlegehuset på Strømmen
Stasjonsveien 5
2010 STRØMMEN