Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Vi har stor pasientpågang og ønsker å utvide med ny fastlege. Vi søker derfor etter ny kollega til nyopprettet 0-hjemmel ved Brevik Legesenter,  en veldrevet to-legepraksis sentralt i trivelige lokaler beliggende i Catosenteret, Son.
 
Vi er opptatt av å drive effektivt og økonomisk med vekt på faglighet og fleksibilitet. 
 
Krav til søkere:
 • Må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS1
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god kjennskap til norsk lovverk
 • Må være, eller være villig til å bli, spesialist innen allmennmedisin
 • Fastlegen må følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler for fastlegeordningen, føringer fra Helfo og andre lokale føringer
 • I tillegg til faglige kvalifikasjoner vil personlig egnethet vektlegges
 
For stillingen gjelder:
 • Nyopprettet 0-liste uten tilpliktende kommunale oppgaver 
 • WinMed journalsystem, velutstyrt praksis med det meste av nødvendig utstyr for uselektert pasientliste.
 • Deltakelse i interkommunal legevaktordning (kveld/helg/natt) for  Vestby, Moss/Rygge, Våler -for tiden ca 1-2 vakter pr. mnd.
 • Gunstig økonomiske betingelser hvor kommunen har innført ALIS-ordning og kommunen legger til rette for gode og helhetlig utdanningsforløp.
 • Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og intern avtale og det forutsettes at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. 
 • For øvrig skjer tilsetting  i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglementer
 
Spørsmål vedr. stillingen bes rettet til fastlege Eivind Myhre, tlf. 932 14 947 eller fastlege Joanna Wansacz, tlf. 463 94 245
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Brevik legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Eivind Myhre
Tittel: Fastlege
Telefon: 932 14 947
E-post: eivind.myhre@gmail.com
Navn: Joanna Wansacz
Tittel: Fastlege
Telefon: 463 94 245
Arbeidssted
Kvartsveien 2
1555 SON