Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingene
Vi søker ny kollega som vil være med på laget og bidra til gode legetjenester for Nome kommunes innbyggere.

Vi har en ledig fastlegehjemmel i en 7- legepraksis + turnuslege. Listestørrelsen er 800 pasienter. Dette er et veldrevet legekontor med erfarne leger, sykepleier og helsesekretærer, og med egen avdelingsleder.

Beskrivelse av arbeidsstedet
Dette er en legepraksis med lyse og romslige lokaler, med moderne utstyr og godt bemannet med hjelpepersonell.
Legesenteret holder til i samme bygg som ambulansetjenesten og helsestasjon med jordmor (Nome Helsesenter).

Kommunen har felles kommuneoverlege med Midt-Telemark.
Fastlegene i Nome har en sentral rolle i kommunens øvrige helse- og sosialtjenestetilbud. Det er et godt og formalisert
samarbeid med hjemmetjenesten, psykisk helsearbeid, helsestasjonen, flyktningehelsetjenesten og NAV. Nome har
legevaktsamarbeid med Skien kommune, som har en robust og velfungerende legevakt, i nytt og moderne bygg. Den
enkelte lege har ca. 2 vakter pr mnd.

Stillingsbeskrivelse
Fastlegepraksis etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.

Vi tilbyr
Vi gir deg en god start med å tilby gode økonomiske vilkår og individuell fastlegeavtale. Nome kommune satser på
fastlegene med gode vilkår og betingelser. Søker kan velge selvstendig næringsdrift med 8.2- avtale eller kommunal
ansettelse. Dersom du ikke er spesialist vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS-
avtale.
Et godt fagmiljø med fokus på arbeidsmiljø og trivsel, samt spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner
- lege med godkjent autorisasjon og gjennomgått turnustjeneste
- fordel med erfaring fra allmennpraksis
- rett til refusjon fra Helfo
- beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
- interesse for allmennmedisin
- gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
- kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges

Annet
Lønn etter avtale. Vilkår for stillingen følger ellers av lov og avtaler som gjelder til enhver tid. Kopi av autorisasjon og
attester leveres i forbindelse med intervjuet.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til
Avdelingsleder Nome legesenter Berit Spange, mobil 909 40 691, e-post besp0404@nome.kommune.no
Tillitsvalgt lege Zafar G. Ali, mobil 542 70 839, e-post zafar.g.ali@gmail.com
Kommuneoverlege Kristin Sekse, mobil 409 13 939, e-post krvi1601@mt.kommune.no

Politiattest
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest.

Offentliggjøring
Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (offentleglova § 25).

Slik søker du
Vi anbetaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime
(kopiere) inn teksten i søknaden.

Når du begynner å registrere søknaden, må du ferdigstille. Det er ikke mulig å mellomlagre søknaden.

Søk på den aktuelle stillingen ved å klikke på "linken" og gjennomfør de fem hovedpunktene før du sender søknaden
ved hjelp av det siste punktet.

Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med
kvittering om at søknaden er mottatt.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nome kommune
Kontaktpersoner
Navn: Berit Spange
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 909 40 691
E-post: besp0404@nome.kommune.no
Navn: Zafar G. Ali
Tittel: Tillitsvalgt lege
Telefon: 54 27 08 39
E-post: zafar.g.ali@gmail.com
Navn: Kristin Sekse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 409 13 939
E-post: krvi1601@mt.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nome legesenter
Stårrvegen 14
3830 ULEFOSS
Søk på stillingen