Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Helse Møre og Romsdal HF - Klinikk for diagnostikk - Avdeling for patologi Ålesund

Avdeling for patologi er lokalisert ved Ålesund sjukehus i  Helse Møre og Romsdal HF og er ei av fem avdelingar i Klinikk for diagnostikk.
Vi er kjent for god service med høg fagleg kompetanse innan generell patologi og har i dag fem overlegar og fire LIS-legar. Patologi leverer tenester til både spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta i heile Møre og Romsdal fylke, som har omlag 270 000 innbyggarar. Avdelinga har p.t. kun dagarbeid.

Patologi Ålesund har ledig eitt års vikariat for lege i spesialisering, med høve til forlenging. Oppstartdato etter nærare avtale med avdelingssjef

Attestar/tenestebevis frå tidlegare arbeidsforhold må lastast opp som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • Diagnostikk av biopsiar, operasjonspreparat og cytologiske prøver
 • Obduksjon
 • Avdelinga er godkjent for 4 år av LIS-utdanning i patologi

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent LIS1 eller anna teneste som er godkjent erstatning for dette.
 • Må mestre norsk, eller eit skandinavisk språk (svensk/dansk) godt, både muntleg og skriftleg.
 • Kunnskap og ferdigheiter innan fagfeltet blir vektlagt.
 • Avdelinga søker ein LIS, som er interessert i, og ønsker å vere med på, oppbygginga av fagmiljøet innan patologi i Møre og Romsdal.
 • Og gjennom det vere med på å  skape ei framifrå helseteneste for pasientane våre i eit spennande fagmiljø.

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide sjølvstendig
 • Vilje til å medverke til eigen og andre sin kompetanse
 • God arbeidskapasitet
 • Trivast i eit aktivt miljø
 • Medverke til eit godt arbeidsmiljø
 • Personlege eigenskapar som passar stillinga vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Guttormsen
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70 10 66 37
Hjemmeside
Arbeidssted
Patologi Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund