Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk og Kirurgisk avdeling i Helse Førde treng ferievikarar for LIS1 i tidsrommet 19.06.2023 - 20.08.2023. 

LIS1 går i turnus, med felles vaktordning på kveld, natt og helg for Kirurgisk og Ortopedisk avdeling.

Arbeidsoppgåver

  • Arbeidsoppgåvene er knytt til vakt, akuttmottak, sengepost, poliklinikk, skadepoliklinikk og å assistere ved operasjonAr

Kvalifikasjonar

  • Minimum kompetanse er medisinerstudent med lisens 
  • Gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg
  • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

  • Ha gode samarbeidsevner og vere fleksibel
  • Bidra positivt til eit godt arbeidsmiljø.
  • Pasienten i fokus

Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø
  • Løn etter overeinskomst

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Kari Anne Indrebø
Tittel: Avdelingssjef ortopedisk avdeling
Telefon: (+479 918 67 566
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk/Kirurgisk avdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Søk på stillingen