Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ämne 
Tumörimmunologi 

Ämnesbeskrivning 
Professurens ämnesområde är tumörimmunologi. Forskningsområdet omfattar klinisk forskning, translationell forskning och experimentell forskning som rör samspelet mellan solida tumörer och kroppens immunförsvar. Förutom att förstå bakomliggande mekanismer leder forskningen till ny diagnostik och behandling av patienter med solida tumörer.

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet på nationell och internationell konkurrenskraftig nivå. Forskningen ska bidra till att Sahlgrenska akademin tar en ledande ställning inom forskningsområdet av solida tumörer och bidra till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset erhåller nationella vårduppdrag. Vidare ingår att aktivt söka nationella och/eller internationella externa forskningsanslag. Anställningsinnehavaren av professuren ska arbeta nära kliniska forskare för att förstärka den translationella forskningen om de tumörtyper som beforskas av institutionen.

Arbetsuppgifterna omfattar också undervisning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram, där institutionen medverkar. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer.

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, såsom akademiskt ledarskap och att inneha interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 
Behörig att anställas som professor är den som har visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För denna anställning är det även ett krav att kunna undervisa på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som professor finns angivna i 4 kap 3 § Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

Vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen. Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området och pedagogisk skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och administrativ skicklighet i andra hand.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Särskild vikt läggs också vid peer-review granskade publikationer i internationella tidskrifter. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning, samt ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens. Uppbyggda internationella nätverk samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande. 
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

För administrativ skicklighet är erfarenhet av akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Anställning 
Tillsvidareanställning på heltid, 100 % med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Tillträde hösten 2023 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 
- Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
- Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
- Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
- Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
- Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
- Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen 
Peter Naredi, Prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper. Telefon: 070 681 49 81. E-post: peter.naredi@gu.se
Eva Angenete, Sektionschef. Telefon: 076 051 44 41. E-post: eva.angenete@gu.se 

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.
Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/generell/
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 
Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

- Examensbevis
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Forskningsplan/Forskningsprogram
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2022/1352 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg
Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-28
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Peter Naredi
Tittel: Prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 070 681 49 81
E-post: peter.naredi@gu.se
Navn: Eva Angenete
Tittel: Sektionschef
Telefon: 076 051 44 41
E-post: eva.angenete@gu.se 
Hjemmeside
Arbeidssted
Göteborgs universitet
405 30 GÖTEBORG
sweden
Søk på stillingen