Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker en engasjert og faglig sterk leder som vil bidra til at Legeforeningen ivaretar sin rolle som en betydelig medisinskfaglig aktør i det norske samfunnet. Medisinsk fagavdeling har 37 medarbeidere og ansvar for foreningens arbeid med blant annet spesialistutdanning, fagutvikling og forskning. 

Som avdelingsdirektør for Medisinsk fagavdeling vil du få strategisk viktige oppgaver i grenseflaten mellom fag, utdanning, tjenesteorganisering og ledelse. Du inngår i generalsekretærens ledergruppe og vil bidra til god oppgaveløsning og samarbeid på tvers i sekretariatet. Samtidig vil du legge til rette for faglig utvikling av helsetjenesten i takt med samfunnsutviklingen. Vilje til å finne nye samhandlingsformer og se synergier på tvers av organisasjonen vil være viktig for å lykkes. 

Vi ser etter deg med medisinsk embetseksamen, relevant ledererfaring og bred bakgrunn fra helsetjenestene. Med strategisk blikk evner du å tenke helhetlig i en organisasjon med stor påvirkningskraft. Du er en lagspiller med god formidlingsevne som evner å prioritere og forvalte medisinfaglige interesser, både internt og eksternt. 

Engasjerer du deg for medisinfaget, og for sentrale utviklingstrekk innenfor nasjonale og internasjonale helsemiljøer, er dette rollen for deg.  
 
Har du spørsmål om stillingen?  
Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Assessit for en konfidensiell samtale: Kenneth Klev, tlf. 970 64 624, Haaken Ulvin, tlf. 415 93 764 eller Victoria Magnussen, tlf. 414 94 440.

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, senest innen 08.01.2023. Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.  
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Den norske legeforening
Kontaktpersoner
Navn: Kenneth Ryvoll Klev
Tittel: Partner, Assessit
Telefon: 970 64 624
Navn: Haaken Ulvin
Tittel: Associate, Assessit
Telefon: 415 93 764
Navn: Victoria Magnussen
Tittel: Junior Associate, Assessit
Telefon: 414 94 440
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Christiania torv 5
0158 OSLO