Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bergsland legesenter er et veldrevet fastlegesenter, der det jobber 3 leger i selvstendig næringsdrift, hvorav 2 av legene er spesialister i allmennmedisin. Kontoret ligger sentralt i Skien, med gangavstand til togstasjonen. Legesenteret har ansatt 3 erfarne og hyggelige helsesekretærer (260% årsverk). Legesenteret har lyse og trivelige lyse lokaler der flere rom er nyoppusset. Det er god plass til parkering. Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium. Det benyttes System X journalsystem, og det er mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett.
 
Listestørrelse: 1000 pasienter. 

Arbeidsoppgaver

Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler

  Kvalifikasjoner

  • Søker må ha norsk autorisasjon.
  • Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene.
  • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

   

  Personlige egenskaper

  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
  • Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring
  • Samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter vil bli vektlagt

  Vi tilbyr

  ALIS-vilkår for næringsdrivende; Dersom du ikke er spesialist vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Leger under spesialisering gis økonomisk kompensasjon ved utgifter og fravær relatert til kurs og veiledning
   
  Skien kommune har også ekstra støtteordninger for fastlegeordningen utover dette:

  • Ved kjøp av praksis gir kommunen inntil 300 000 i etableringstilskudd til deg.               
  • Tilbakekjøpsgaranti                                                                                                                                         
  • 8.2 avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært       basistilskudd. Varighet for dette rekrutteringstiltaket er i inntil 2 år.                                                 
  • Forsterket basistilskudd med 30 % per listepasient inntil 1000 listepasienter                            -        
  • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
  • Det planlegges etablert flere nye fastlegehjemler, som gjør det lettere å redusere antall listepasienter
  • Svært gunstig ALIS avtale med bl.a praksiskompensasjon ved kurs, økt tid til veiledning, bedre dekningsgrad av  kurs utover det man får av fondene.   
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Allmennlege
  Arbeidsgiver
  Skien kommune
  Kontaktperson
  Navn: Silje Victoria Solbakken
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: +4792636809
  Arbeidssted
  Legetjenesten, Skien kommune
  Alexander Kiellands gate 26
  3716 Skien