Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Seksjon for psykosebehandling tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Vi har 32 døgnplasser, fordelt på 3 enheter. To enheter for psykoselidelser og en for lokal sikkerhetspsykiatri. Seksjonen tilbyr også judisielle observasjoner.
Vi holder til på Dikemark i Asker, ca. 3 mil utenfor Oslo.

Seksjonen har ledige faste stillinger, som inngår i klinikkens rotasjonsordning.

Klinikk psykisk helse og avhengighet er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten voksenpsykiatri og har utdanningsstillinger i avdelingene; psykisk helse døgnbehandling og psykisk helse nasjonale og regionale, samt distriktspsykiatriske sentra; Nydalen og Søndre Oslo.
Rotasjonen foregår som hovedregel to ganger per år. Arbeidsgiver vil søke om å legge til rette for rotasjon slik at man får tellende tjeneste så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, utredning og behandling av pasienter
 • Dokumentasjon og registreringer i DIPS, Metavision
 • Følger utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk
 • Delta i vaktordning i henhold til tjenesteplan på hvert enkelt sted

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere bør ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1. Lege uten turnus, kan også vurderes
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • har gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • er fleksibel og løsningsorientert  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i sykehuset blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad, må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV. Dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Andre legestillinger
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Victoria Akre
  Tittel: Overlege
  Telefon: 230 27 374
  Navn: Ruth Katharina Vieler
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 230 66 200
  Arbeidssted
  Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon for psykosebehandling, Oslo universitetssykehus HF
  Sykehusveien 15
  1385 Asker
  Søk på stillingen