Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Da en av våre avtalespesialister skal slutte er det innenfor fagområdet Øre-nese-halssykdommer ledig 100 % avtalehjemmel lokalisert i Trondheim. Helse Midt-Norge RHF vil ha en generell praksis med god kapasitet innen hørselsomsorgen, rettet mot barn og voksne innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Helse Midt-Norge jobber for tiden  sammen med kommunene i nedslagsfeltet med innføring av et felles journalsystem for alle helsearbeidere i regionen og det arbeides for at avtalespesialistene skal ha egen lisens i Helseplattformen. For å skape balanse og stabilitet innen fagområdet kreves det et tett samarbeid med St. Olavs Hospital HF. Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF regulerer betingelsene for hjemmelen og forholdet mellom partene. Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.


Arbeidsoppgaver
 • Legen skal til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
 • Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
 • Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet
 • Legen skal holde seg faglig oppdatert
 • Legen må ansette tilstrekkelig antall audiografer etter avtale med Helse Midt-Norge RHF
Kvalifikasjoner
 • Utdannet lege med godkjent spesialistutdanning
 • Praksis fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis
Helse Midt-Norge RHF vil vektlegge
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Relevant videreutdanning
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Erfaring og praksis medregnet erfaring som spesialist
 • Innretning av praksis
Driftstilskuddsklasse fastsatt etter gjeldende regler på bakgrunn av dokumenterte utgifter
HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: (+47) 413 22 145
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: (+47) 412 14 382
Navn: Kjell Wormdal
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: (+47) 416 63 013
Hjemmeside
Arbeidssted
-
7502 STJØRDAL
Søk på stillingen