Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen er en av 4 avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Barne- og ungdomsavdelingen består av poliklinikk og dagenhet, barne- og ungdomsseksjon og nyfødt intensiv. Det er totalt ca 150 medarbeidere i barne- og ungdomsavdelingen, og sammen jobber vi for at barn og unge fra 0 til 18 år skal få den beste behandlingen i Nord-Norge. Som universitetssykehus har vi stor forskningsaktivitet og regionansvar for flere fagområder. Hos oss vil du møte et bredt spekter pasienter, fra syke premature barn til ungdom under 18 år med mange ulike  medisinske tilstander.

Brenner du for å gjøre en forskjell for barn og unge, liker du en variert arbeidshverdag, og vil du være med på et lag der vi fokuserer på å spille hverandre god?  Da ser vi frem til å høre fra deg!

Vi har nå ledig vikariat for lege i spesialisering i barnesykdommer med tolv måneders varighet, med gode muligheter for forlengelse. 

Vi åpner også opp for at du som ikke har fullført turnus, men har lisens, kan søke. Vi vil da kunne tilby dagstilling uten vakter i vikariat med seks måneders varighet. 

Se også Utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk, dagenhet og Statens Barnehus i Tromsø
 • Delta i 10-delt vaktturnus
 • Bidra med undervisning og veiledning av studenter
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i simulerings- og ferdighetstrening
 • Bidra i forskningsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Leger med midlertidig lisens kan også søke dagstilling uten vakter
 • Du må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er fordelaktig  med relevant arbeidserfaring, vitenskapelig arbeid og erfaring fra pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid 

Personlige egenskaper

 • Du er positiv og har stor arbeidskapasitet
 • Du er endringsvillig og tar utfordringer
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres familier
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med barn, familiene deres og kollegaer, uansett profesjon 

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Utdanningsprogram med opplæringsperiode uten vakter, senere følgevakter, samt rotasjonsordning i avdelingens ulike enheter, internundervisning og LIS-kurs
 • Regelmessig oppfølging med veileder
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger, klinikker og universitetsmiljøet
 • Hyggelige kollegaer og mye latter! 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Niklas Stabell
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 40065184
E-post: niklas.stabell@unn.no
Navn: Nina Engelsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99296833
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen