Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.
Ved Medisinsk avdeling har vi nå ledig én LIS-stilling fra 1.1.23 i engasjement for å bemanne opp i en begrenset periode.

Stillingen er et 100 prosent engasjement i 3 måneder.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte. 
Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgaver
 • Mottak og behandling av de fleste indremedisinske problemstillinger
 • Posttjeneste
 • Poliklinikk
 • Delta i avdelingsundervisning og utdanning.
Kvalifikasjoner:
 • Norsk spesialistgodkjenning
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i og interesse for aktuelt fagområde
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
Vi tilbyr:
 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning via KLP.
 • Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Bjørn Brandsæter
Telefon: 916 68 866
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO
Søk på stillingen