Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Generelt:
Sør-Varanger kommune har ledig 50% fast stilling som eldreoverlege.
Stillingen er en del av kommunens lovpålagte allmennlegeoppgaver utenom fastlegeordningen. Flere fastleger har bistilling knyttet til tilsynsfunksjon ved kommunens sykehjem og eldreoverlegen inngår i et samarbeid med disse. 

Fastlegene drifter fra Kirkenes Legesenter, et privat legesenter sentralt beliggende i Kirkenes sentrum. 

Eldreoverlegen inviteres inn i det faglige fellesskap ved legekontoret i form av mulighet for deltakelse i ukentlige legemøter og internundervisning. 
 
Organisering og rapportering:
Stillingen er organisatorisk plassert under kommuneoverlegen og har kontorsted ved et av kommunens sykehjem. 
Arbeidstiden fordeles på 2,5 dager per uke, hvorav en halv dag kan brukes til administrasjon. Mulighet for valg av arbeidsdager er tilstede men må tilpasses noe øvrige tilsynslegers arbeid. 

Ansvarsområder:
Kurativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienter.
Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten.
Organisering av KAD seng(er).
Det kan tillegges andre oppgaver delegert fra kommuneoverlegen. Oppgavene skal løses i samråd med kommuneoverlegen.  
 
Oppgaveansvar: 
Tilsynslegefunksjon ved kommunale institusjoner.
Klinisk oppfølging og behandling av pasienter ved sykehjem og institusjoner.

Kvalitetssikring og utvikling av tjenesten.
 
Kvalifikasjonskrav: 
Norsk autorisasjon som lege.
Erfaring fra tilsynslegearbeid vil tillegges stor vekt.
Erfaring fra fastlegevirksomhet eller annen legevirksomhet er også ønskelig. 

Kompetanse når det gjelder sårstell vil være en fordel og vil vektlegges. I en slik stilling er det viktig at søker snakker og forstår godt norsk. 
Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 
   
Personlig egnethet: 
Personlig egnethet vil vektlegges
 
Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.
Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronsik. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 
Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.
Inngåelse av avtale om stilling i kommunal stillingsprosent skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement, tariffavtaler etc. 
Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune
Arbeidssted
Storgata 2
9900 KIRKENES
Søk på stillingen