Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

BUP Øvre Romerike har ledig fast stilling som lege i spesialisering fra 01.03.23 og 6. mnd. vikariat  for lege i spesialisering med mulighet for forlengelse, 01.03.23 - 01.09.23. Det må komme frem i søknad hvilke stilling/stillinger som søkes. 
Avdelingen BUP, Ahus består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner.
Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger. 
De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter.
De som ansettes får sitt arbeidsforhold i Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP.

BUP Øvre Romerike dekker Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad kommune. Klinikken har 51 ansatte. Av disse er det 6 overlegestillinger og 4 stillinger for leger i spesialisering. Poliklinikken er organisert i 4 generalistenheter, en ambulant enhet, en sped- og småbarns enhet og en kontorfaglig enhet.                                                                                     
Alle søkere bes søke elektronisk. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Avdeling BUP sin hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere.
Arbeidet er organisert i tverrfaglige enhet. 
 

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege
Fullført LIS 1-tjeneste er ønskelig, men leger uten LIS 1 tjeneste kan også søke på vikariat.                                                 
Tjenesten er godkjent som sykehustjeneste for fastleger. 

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.                                                                                                                                                                                                                          God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Kan jobbe selvstendig
Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder.
Søkere må ha førerkort for bil. 
Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innen fagfeltet.
Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.
Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Lisbeth Ebbestad
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: 63941600
Navn: Tina Nu Thuc Khanh Ton
Tittel: Enhetsleder/overlege
Telefon: 63941600
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, BUP Øvre Romerike poliklinikk
Henrik Bulls veg 111
2052 Jessheim
Søk på stillingen